Projekta “Mazuļi lasa” noslēgums Ogres Centrālajā bibliotēkā

23.augusta vakarā Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) ģimeniskā atmosfērā aizvadīts projekta „Mazuļi lasa” noslēguma pasākums.

Laikā, kad bērnu un jauniešu spēles pagalmā arvien biežāk nomaina tehnoloģijas, ir jāatceras par vērtībām, kuras dod iespēju bērniem attīstīt savu iztēli, fantāziju un bagātināt vārdu krājumu. Šīs prasmes bērni var uzlabot, lasot grāmatas, savukārt, bibliotēka, ir vieta, kurā to īstenot.

OCB direktore Jautrīte Mežjāne pateicās Ogres māmiņu kluba dalībniekiem un īpaši tā vadītājai Natālijai Pīlipai par ieinteresētību un sadarbību, iesaistoties projekta īstenošanā. Pasākuma viesiem un projekta dalībniekiem bija iespēja izstaigāt visas bibliotēkas telpas, lai iepazītos ar projekta ietvaros paveikto – OCB vestibila un gaiteņa, kas ved uz Bērnu literatūras nodaļu, sienas ieguvušas jaunu, gaišu noformējumu, ko radījuši Ogres mākslas skolas un Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu darbi. Savukārt OCB Bērnu literatūras nodaļas telpas kļuvušas košākas un bērniem pievilcīgākas. Bērniem piemērotie galdi un krēsli jau pasākuma laikā vilināja gan mazākus, gan lielākus jaunos bibliotēkas apmeklētājus. Īpašu uzmanību piesaistīja arī baltā tāfele, aktivitāšu dēlis, košās rotaļlietas un īpaši bērniem iegādātās grāmatiņas.

Ogres māmiņu kluba vadītāja N.Pīlipa atzina, ka bibliotēka ir kļuvusi mazuļiem vēl draudzīgāka, jo projekta ietvaros padomāts arī par mazāko OCB apmeklētāju pamatvajadzībām, piedāvājot ērtu pārtinamo virsmu, kā arī pielāgojot OCB Bērnu literatūras nodaļas labierīcības.

Pasākuma laikā tika sveikti projekta gaitā īstenotā bērnu zīmējumu un stāstu konkursa “Manu burtu vasaras piedzīvojumi” dalībnieki, kā arī OCB organizētā radošā konkursa “Jubilejas torte Ogrei” laureāti.

Pasākuma izskaņā pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem bija iespēja piedalīties diskusijā par lasīšanas nozīmi un noklausīties izzinošu lekciju par bērnu lasītprasmes apguves veicināšanu, kuru vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Projekts „Mazuļi lasa” īstenots ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu, sadarbojoties Ogres māmiņu klubam ar OCB. Tā mērķis ir veicināt un atbalstīt vecāku un bērnu kopīgu brīvā laika pavadīšanu.

OCB pateicas visiem projekta „Mazuļi lasa” īstenotājiem un atbalstītājiem.

Gaidām ciemos jaunos lasītājus!

 

OCB direktores vietniece Aija Žilvinska