Solis pretim jaunas bibliotēkas būvniecībai Ogrē

Pārpublicēts no: www.ogresnovads.lv

Domes sēdē 20. septembrī pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.

Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pašvaldība uzņemsies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 881 000,00 eiro.

Projekta kopējās izmaksas, ietverot 3 procentu finanšu rezervi, plānotas 8 981 000 eiro apmērā. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000 eiro, atlikušo finansējuma summu projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošinās pašvaldība. 

Šī investīciju projekta mērķis ir Ogrē izbūvēt jaunu bibliotēku, izveidojot mūsdienīgu daudzfunkcionālu kultūrizglītības centru. Jaunajā ēkā plānots izvietot ne tikai Ogres Centrālo bibliotēku, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļu. Plānots izbūvēt modernu, pašpietiekamu, energoefektīvu ēku ar zemām apkures izmaksām.

Ēka Brīvības ielā 35, Ogrē, savulaik tika celta bērnudārza vajadzībām, ekspluatācijā nodota 1967.gadā. Ogres Centrālā bibliotēka šajā ēkā atrodas kopš 2001. gada oktobra. Pielāgotās telpas bibliotēkai jau sen ir kļuvušas par šaurām un neatbilst bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, turklāt ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, tādēļ nebūtu lietderīgi ieguldīt līdzekļus esošās ēkas pārbūvei, bet gan tās vietā būvēt jaunu ēku.

Jau vairākkārt vēstīts par pašvaldības iecerēm un centieniem īstenot jaunas ēkas būvniecību Ogres Centrālās bibliotēkas vajadzībām. Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīst, ka ir sperts nozīmīgs solis ceļā pretim jaunas bibliotēkas ēkas būvniecības ieceres īstenošanai. “Esam vairākus gadus strādājuši, lai rastu risinājumu mūsdienīgas bibliotēkas būvniecībai, jaunajā ēkā paredzot piemērotas telpas arī Dzimtsarakstu nodaļai. Gan bibliotēka, gan Dzimtsarakstu nodaļa šobrīd atrodas nepiemērotas un darba saturam neatbilstošās telpās, un mums šī situācija ir jālabo,” uzsver domes priekšsēdētājs. E. Helmanis arī atgādina, ka pirms dažiem gadiem bija plānots Ogres Centrālās bibliotēkas ēku siltināt, taču šāds risinājums nebūtu devis vajadzīgo efektu un neko daudz situāciju neuzlabotu.