Tiekas projekta “Ogrēnieši stāsta. Stāsts turpinās” dalībnieki

Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē 12.novembrī tikās Latvijas simtgadei veltītā projekta “Ogrēnieši stāsta. Stāsts turpinās” dalībnieki.

“Koks nevar augt bez saknēm, tauta bez vēstures. Iedzīvotāju atmiņas ir vērtība, kas jāsaglabā,” uzsvēra Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne, uzrunājot tikšanās dalībniekus.

Savukārt Ogres novada pašvaldības domes deputāte, Ogres novada Kultūras centra vadītāja Antra Purviņa atgādināja, ka valsts esam mēs paši, un aicināja ikvienu svinēt šo nozīmīgo Latvijas Valsts jubileju.

Ogres Centrālās bibliotēkas administrācija un darbinieki uz tikšanos atnākušajiem ogrēniešiem, dažādu jomu pārstāvjiem, pateicās par atmiņu stāstiem, ko viņi uzticējuši bibliotēkai, disku ar audio un video materiāliem, kas iegūti sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā.

Vairāki dalībnieki arī šoreiz bija sagatavojuši fotoattēlus un atmiņu stāstus par notikumiem, kas saistīti ar Ogres pilsētu un novadu Latvijas atmodas laikā. Daudzi šajos pārmaiņu procesos ceļā uz Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu ir aktīvi piedalījušies, tāpēc varēja viens otru papildināt.

Projekta “Ogrēnieši stāsta” ideja ir papildināt Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, lai to saglabātu un padarītu pieejamu nākamajām paaudzēm. Divu gadu garumā izveidotā audio un video novadpētniecības materiāla kolekcija ir unikāla. Tā pieejama ikvienam interesentam Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.ocb.lv. Savāktais materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā.

 

Informācija pārpublicēta no www.ogresnovads.lv