Ulda Prancāna dzejas grāmatas „Laika aizvilnī” atvēršanas svētki