Šogad tiks uzsākti Ogres Centrālās bibliotēkas celtniecības darbi

31. janvārī Ogres novada pašvaldībā notika preses konference, kurā tika sniegta informācija par Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību.

Preses konferencē piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) vadītāja Jautrīte Mežjāne un projektu vadītājs Edgars Asars.

Ēka, kas pielāgota bibliotēkas saturam

E.Helmanis informēja, ka saistībā ar OCB ēkas celtniecību ir notikušas diskusijas vairāku gadu garumā un mērķtiecīga darba rezultātā radies secinājums, ka bibliotēku nevar veidot bijušā bērnudārza ēkā, ir jāceļ jauna, moderna ēka, kas pielāgota bibliotēkas radītajam saturam un rosinātu interesi jauniem lasītājiem doties uz bibliotēku un izmantot tajā pieejamos pakalpojumus. “Ogres novada pašvaldība ir piedalījusies projektu konkursā, ko rīko Vides investīciju fonds, esam tajā uzvarējuši, Ogres pilsētai jaunas bibliotēkas celtniecībai piesaistot 5 miljonus eiro,” informēja E.Helmanis.

Bibliotēka – vieta, kur satiekas un socializējas

Priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš norādīja, ka mūsdienās bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu krātuve un glabātuve, bet tā ir vieta, kur cilvēki satiekas un socializējas. Paredzēts, ka jaunajā ēkā atradīsies ne tikai bibliotēka, bet tajā būs arī konferenču zāle un Ogres Dzimtsarakstu nodaļa, kuras laulību telpā plānots stiklots altāris ar skatu uz priežu mežu, tā apliecinot, ka Ogre ir pilsēta dabā, un jaunlaulātajos radīs īpašu šī nozīmīgā mirkļa noskaņu. “Ēkas būvniecībā tiks izmantotas modernākās tehnoloģijas, par kurām vēlāk ēkā būs pieejama informācija. Šis ir nozīmīgs infrastruktūras objekts ne tikai Ogres pilsētas un novada, bet arī valsts mērogā,” sacīja G.Sīviņš.

Šogad tiks uzsākti ēkas demontāžas darbi

Šobrīd notiek jaunās ēkas projektēšanas darbi, tuvākajās dienās noslēgsies iepirkums ēkas būvprojekta izstādei, būvniecībai un autoruzraudzībai, šobrīd notiek  pretendentu izvērtēšana. Plānots, ka vecās bibliotēkas ēkas demontāža sāksies šogad septembrī un jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim. Priekšsēdētājs informēja, ka šobrīd darba kārtībā ir jautājums par bibliotēkas izvietošanu būvdarbu laikā – tā tiks izvietota kādā no ēkām pilsētā, vai arī konteinertipa moduļu sistēmas pagaidu būvē.

Inovatīvi siltumapgādes risinājumi

Projekta vadītājs E.Asars informēja, ka ēka Brīvības ielā 35, kur šobrīd atrodas OCB, savulaik tika celta bērnudārza vajadzībām, ekspluatācijā nodota 1967. gadā. OCB šajā ēkā atrodas kopš 2001. gada oktobra. Pielāgotās telpas bibliotēkai jau sen ir kļuvušas par šaurām un neatbilst bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, turklāt ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, tādēļ nebūtu lietderīgi ieguldīt līdzekļus esošās ēkas pārbūvei, bet gan tās vietā būvēt jaunu ēku. Veco ēku plānots pilnībā nojaukt un tās vietā izbūvēt modernu, pašpietiekamu, energoefektīvu ēku ar zemām apkures izmaksām. OCB uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, ka apgaismojuma līmenis mainās gan no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, gan no cilvēku klātbūtnes, tādējādi maksimāli ietaupot resursus. Rekuperācijas ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus un tās darbība mainīsies, mainoties gaisa kvalitātei iekštelpās, attiecīgi pastiprinot gaisa apmaiņu telpās, ja tas ir nepieciešams. Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma – kanalizācijas notekūdeņu rekuperācijas sistēma, kas tiks pieslēgta pie pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Iekārta veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirzot ēkas un karstā ūdens apsildei. Uz ēkas jumta ir plānots uzstādīt saules baterijas elektroenerģijas ražošanai. Saules baterijas ir paredzētas saules enerģijas pārveidošanai elektrībā, ko izmantos ēkas elektroierīču darbināšanā. Minētās tehnoloģijas saistībā ar viedajām tehnoloģijām kompleksi samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicinās piemērošanos klimata pārmaiņām un palielinās iegūstamo atjaunojamās enerģijas apjomu. Jaunās ēkas stāvlaukumā tiks izbūvētas 4 elektromobiļu uzlādes stacijas. Ēkas ātrijā tiks veidota zaļā augu siena 48-50 m2 platībā, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni. Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs14,8 kWh /m2, sabiedriskā ēka ar tik zemu siltuma patēriņu būs pirmā Latvijā.

Bibliotēku visvairāk apmeklē bērni

OCB vadītāja Jautrīte Mežjāne informēja, ka pēdējo gadu laikā bibliotēkā organizēto pasākumu skaits ir pieaudzis, pieaudzis arī bibliotēkas apmeklētāju skaits. Statistikas dati liecina, ka OCB apmeklē 22 % Ogres pilsētas iedzīvotāju, 2017. gadā reģistrēti 5422 bibliotēkas lietotāji un bibliotēkas apmeklējums bija 58277, 2018. gadā – jau 5433 reģistrētu lietotāju un 63806 apmeklējumi. 2017. gadā OCB rīkotos pasākumus apmeklēja 945 cilvēki, 2018. gadā – 1474 cilvēki. J.Mežjāne norādīja, ka vairāk nekā 50 % OCB apmeklētāju ir bērni, kas nozīmē, ka jaunās bibliotēkas celtniecība ir vērsta uz nākotni un to lielākoties izmantos jaunā paaudze.

Bibliotēkas funkcijas strauji pieaugušas

Bibliotēkas funkcijas pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugušas, un šobrīd bibliotēka ir vieta, kur notiek visdažādākie pasākumi un var saņemt dažādus pakalpojumus. Bibliotēkā ir pieejami datori, turklāt arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem, iespējams izmantot internetu un piekļūt dažādām datu bāzēm, kā arī pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām. Bibliotēkā tiek organizētas dažādas izstādes, pasākumi visu paaudžu pārstāvjiem – no mazulīšiem līdz senioriem, notiek apmācības, semināri un konsultācijas, tikšanās ar dažādu grāmatu autoriem, diskusijas par notikumiem Latvijā un ārzemēs. Bibliotēka iesaistās dažādu projektu izstrādē un realizācijā, lai dažādotu pakalpojumu klāstu.  OCB veic Ogres reģiona četru novadu 20 publisko bibliotēku darbības koordināciju, metodisko vadību un sniedz konsultatīvo palīdzību krājumu komplektēšanas un organizācijas jautājumos, attīstības jautājumos, bibliotekāru profesionālās izglītības pilnveides organizēšanā un citos jautājumos. OCB nodrošina bibliobusa darbību. Tā ir mobilā bibliotēka, ar kuras palīdzību iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss apkalpo Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada iedzīvotājus 4 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, pavisam 34 pieturvietās. Bibliobusa fondā ir 3175 izdevumi. Bibliotēkas darbinieki iegulda lielu darbu, vācot un apkopojot materiālus, tostarp audio un video, par Ogres novada iedzīvotājiem, īstenojot novadpētniecības projektus.

Informācijai

2019. gada 11. janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu EUR apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta.

Ogres novada domes sēdē 2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 8 890 339,94 EUR. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000,00 EUR. Pašvaldība ir uzņēmusies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 890 339,94 EUR apmērā.

Informācija pārpublicēta no: www.ogresnovads.lv. Ziņas oriģināls: http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=237537