Aptauja bibliotēku lietotājiem

Lai uzlabotu bibliotēkas informācijas sistēmas ALISE (publisko bibliotēku elektroniskais katalogs) darbību un sniegtu tās lietotājiem pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, ikviens Ogres Centrālās bibliotēkas un citu publisko bibliotēku lietotājs tiek lūgts aizpildīt anketu, atbildot uz 7 aptaujas jautājumiem. Aptaujas aizpildīšana neaizņems vairāk par 10 minūtēm.

Aptauja pieejama šeit: https://goo.gl/forms/Co6yFh1rHMTVaEGY2