Lai zinoši un informēti iedzīvotāji

Ceturtdien, 28.martā Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) norisinājās vairāki pasākumi, kuros iedzīvotājiem bija iespēja gan uzzināt jaunu informāciju apmeklējot seminārus, gan saņemt konsultācijas par specifiskiem jautājumiem.

LR Tiesībsarga biroja juristi īstenoja semināru „Īsi par cilvēktiesībām, labu pārvaldību un Tiesībsarga iespējām palīdzēt”, kam sekoja seminārs par grūtnieču un mazu bērnu vecāku tiesībām nodarbinātības jomā. Tajā tika skaidrots, kas ir diskriminācija, kā tā var izpausties darba tiesiskajās attiecībās, kas jādara un kur jāvēršas, lai aizstāvētu savas tiesības. Paralēli semināriem iedzīvotājiem tika sniegtas individuālas bezmaksas LR Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par dažādiem jautājumiem.

OCB Pasākumu zālē līdz marta beigām bija apskatāma Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros organizētā, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošās izstādes “Garīgā veselība”, kuras mērķis bija, sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem, veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai. Izstādes ietvaros 28.martā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt bezmaksas ārsta psihiatra lekciju “Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”. Lekcijas mērķis bija veicināt zināšanas par to, kā depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē cilvēka kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, izpratni par to, kā atpazīt, kad garastāvokļa traucējumi kļūst par veselības traucējumu, kad un kādēļ jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības. Tika arī sniegti praktiski ieteikumi, ko darīt, lai izvairītos no depresijas. Lekciju vadīja Veselības centra “Vivendi” praktizējoša psihiatre Dr. Marina Veģere.

Paldies visiem pasākumu apmeklētājiem!