Seminārā Ogres reģiona publisko bibliotēku speciālistiem

18.aprīlī Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) notika reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs.

Tajā par projekta “No pagātnes līdz mūsdienām” īstenošanu stāstīja Madlienas bibliotēkas bibliotekāre Agrita Kalniņa. OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele runāja par bibliotēkas darbību un lietpratībā balstīta jaunā satura īstenošanu izglītībā. Ar stāstījumu par bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošanu bibliotekārajā darbā uzstājās OCB direktores vietniece Aija Žilvinska. Par 3td e-grāmatu bibliotēku bibliotekāriem zināšanas papildināja OCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gaļina Sabļina.

Ogres reģiona publisko bibliotēku darbinieku seminārus reizi mēnesī rīko OCB. Tajos tiekas bibliotekāri no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem.