Turpinās bibliotēkas projektēšana, drīz sāksies ēkas demontāža

Ogrē taps jauna, moderna un energoefektīva Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB)  ēka – šobrīd notiek jaunās ēkas projektēšanas darbi.

 
Pēc būvprojekta saskaņošanas un būvekspertīzes veikšanas sāksies jaunās ēkas būvniecības darbi. Jau septembrī plānots veikt esošās OCB ēkas demontāžu, pēc tam sāksies būvdarbi. Ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta 2021. gada pavasarī.
Būvprojekta izstrādi, OCB ēkas demontāžu, jaunās ēkas būvniecību un projekta autoruzraudzību veiks SIA “RERE BŪVE” saskaņā ar šī gada martā noslēgto līgumu. Līgumcena ir 7 800 000 EUR (projektēšanas darbu izpilde 398 000 EUR, autoruzraudzības veikšana 45 000 EUR, būvdarbiem 7 357 000 EUR (summas bez PVN)). Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR.
Esošo OCB ēku plānots pilnībā nojaukt un tās vietā izbūvēt modernu, pašpietiekamu, energoefektīvu ēku ar zemām apkures izmaksām. Jaunajā ēkā uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, ka apgaismojuma līmenis mainās gan no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, gan no cilvēku klātbūtnes, tādējādi maksimāli ietaupot resursus. Rekuperācijas ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus un tās darbība mainīsies, mainoties gaisa kvalitātei iekštelpās attiecīgi pastiprinot gaisa apmaiņu telpās, ja tas ir nepieciešams. Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma – kanalizācijas notekūdeņu rekuperācijas sistēma, kas tiks pieslēgta pie pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Iekārta veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirzot ēkas apkurei un karstā ūdens apsildei. Uz ēkas jumta ir plānots uzstādīt saules baterijas elektroenerģijas ražošanai. Jaunās ēkas stāvlaukumā tiks izbūvētas 4 elektromobiļu uzlādes stacijas. Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs14,8 kWh/m2, sabiedriskā ēka ar tik zemu siltuma patēriņu būs pirmā Latvijā.
Jau informējām, ka 26. jūlijā Ogres Centrālā bibliotēka organizēja akciju “Grāmatu ķēde”, ar iedzīvotāju palīdzību no vecās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35 pārnesot apmēram 500 angļu un amerikāņu rakstnieku romānus uz pagaidu ēku Zvaigžņu ielā 4. Akcijā piedalījās ap 50 cilvēku, kuri pārstāvēja visas paaudzes (vairāk informācijas ŠEIT). Bibliotēkas pakalpojumi kļūst aizvien pieprasītāki, to apliecina arī statistika – pēdējo gadu laikā pieaug bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits, pieaug bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklētāju skaits.
Durvis saviem apmeklētājiem bibliotēka Zvaigžņu ielā 4, Ogrē, vērs 5. augustā plkst.11.00. 1.stāvā atradīsies Bērnu literatūras nodaļa un Pieaugušo literatūras nodaļa – abonements, savukārt 2. stāvā – lasītavas. Izmaiņas skars OCB darba laiku – tas līdz 31. augustam būs darba dienās no plkst.11.00 līdz 18.00, no 2. septembra – no plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.
2019. gada 11. janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu eiro apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta.
Ziņa pārpublicēta no www.ogresnovads.lv.