Ar 2.septembri izmaiņas Ogres Centrālās bibliotēkas darba laikā

No 2.septembra Ogres Centrālajai bibliotēkai mainīsies darba laiks.

Bibliotēka būs atvērta apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 11:00 līdz 19:00 un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00. Svētdienās bibliotēka būs slēgta.

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena, kad arī bibliotēka lietotājiem būs slēgta.

Tie, kuri vēlas grāmatas un citus izdevumus nodot, neapmeklējot bibliotēku vai ārpus bibliotēkas darba laika, to var izdarīt 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, izmantojot pie Ogres Centrālās bibliotēkas ieejas Zvaigžņu ielā 4 esošo grāmatu nodošanas iekārtu.