Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā

12. septembra pēcpusdienā pie Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) pasākumā “Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā” tikās dzejas rakstītāji, lasītāji un cienītāji, lai ar vārda, dzejas un mūzikas spēku uz mirkli paceltos pāri ikdienībai.  OCB direktore Jautrīte Mežjāne, sveicot visus Dzejas dienās, aicināja pabūt tuvāk zvaigznēm un sapnim par jauno bibliotēku, bet vistuvāk, protams, dzejai.  “Patiess prieks sveikt visus pirmajā pasākumā Ogres Centrālās bibliotēkas pagaidu mājvietā – Zvaigžņu ielā 4. Septembrī, kad daba dāvā bagātīgu krāsu gammu un sākas jaunais mācību gads, klāt arī tradicionālās Dzejas dienas, kurās nāk kopā lasošie un rakstošie, lai dzejas burvību dāvātu citiem un saņemtu paši. Svinēsim svētkus dzejai,” klātesošos uzrunāja OCB direktores vietniece Aija Žilvinska.  Dzejas pēcpusdienā savus darbus lasīja Ogres tehnikuma audzēkņi, Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” dzejnieki, bet Jaunogres vidusskolas skolēni skaitīja Imanta Ziedoņa dzejas rindas. Kā uzsvēra A.Žilvinska, Ogres Centrālajai bibliotēkai ar izglītības iestāžu jaunajiem talantiem un viņu pedagogiem izveidojusies ļoti laba sadarbība, un viņi jau vairākus gadus ir gaidīti viesi Dzejas dienās. Ar savu dzeju un mūziku klausītājus uzrunāja arī Maija Bogdanova un Artūrs Mangulis.   Pasākuma noslēgumā Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” vadītāja Ilga Rēdmane pateicās visiem dalībniekiem, dzejniekiem, īpaši jauniešiem, kuri savās dzejas rindās pauda tēvzemes mīlestību.


Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” izveidotāja un vadītāja jau 15 gadus bijusi Ilga Rēdmane, kura par radošo darbu un ieguldījumu kultūras dzīves attīstīšanā saņēmusi  Ogres Goda pilsoņa titulu un pašvaldības atzinību. Viņa ir daudzu dzejas grāmatu autore, arī sagaidot šīs Dzejas dienas, tapuši divi jauni dzejoļu krājumi – “Noskaņu atspulgi” un “Noskaņu atspulgi dvēseles stīgās”.


I.Rēdmane, sakot paldies par radošām idejām pārpilno laiku, kas apkopotas arī apvienības autoru kopkrājumos, šajās Dzejas dienās apvienības vadītājas stafeti nodeva dzejniecei, Ogres sākumskolas latviešu valodas skolotājai Skaidrītei Loginai, novēlot, lai “Sirdsdoma” turpina ziedēt kā skaista puķe. Dzejas dienu pasākumi notiks arī Suntažos un Meņģelē.

13. septembrī plkst.19.00Suntažos, Mīlestības saliņā (aiz estrādes) vai kultūras namā (lietainā laikā) muzikāls vakars “Starp krāsainām lapām” ar dziedātāju, komponistu, valodas izlokšņu pētnieku, aizrautīgu ceļotāju un dziesminieku Kārli Kazāku. Vakara ievadā Suntažu dzejnieču noskaņu dzeja. Ieejas maksa 3 eiro.

Savukārt 17. septembrī plkst.13.00 Meņģeles Tautas namā Dzejas dienu ietvaros tikšanās ar stāstnieci Ilgu Sīli. Pasākumā būs iespēja baudīt ironisku prozu, miniatūras, 2 burlakstāstiņus un 6 dzejoļu, notiks sadziedāšanās. 

Septembris Ogres novadā ir bagāts ar dažādiem kultūras pasākumiem. 14. septembrī plkst.12.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks jau trešā radošās rakstīšanas nodarbība, kurā  dalībnieku darbus vērtēs literatūrzinātniece, redaktore un grāmatu autore Bārbala Simsone. Pieteikšanās nodarbībai uz e-pastu rakstu.es@gmail.com.

 18. septembrī plkst. 18.00 Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra telpās notiks sezonas atklāšana ikmēneša improvizācijas teātra vakariem, kurā spēlēs Ikšķiles vidusskolas un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra apvienotais teātris “TTTeātris (“Trešās trešdienas teātris”), viesosies arī Salaspils jaunieši improvizatori. Uz šo pasākumu aicināti visi, kurus interesē improvizācijas teātris. Ieeja bez maksas.

Piesaistot dažādu projektu finansējumu, 21. septembrī plkst.13.00 Madlienas bibliotēkā notiks tikšanās ar aktieri un dziesminieku Vari Vētru, savukārt plkst.16.00 Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Rasmas Vērpējas grāmatas “Tilts pāri gadiem Madliena” prezentācija.

 27. septembrī plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā dzejkoncerts “Grēcinieka lūgšana” Sigitas Jevgļevskas un Māra Kupča izpildījumā.

Pārpublicēts no www.ogresnovads.lv