Sāksies vecās Ogres bibliotēkas ēkas demontāža

Šobrīd vecās bibliotēkas ēkas teritorijā Ogrē, Brīvības ielā 35, tiek veikti sagatavošanās darbi, lai tuvākajā laikā uzsāktu ēkas demontāžu. Tās vietā tiks celta jauna un moderna bibliotēka.  Iepirkuma rezultātā līgums par ēkas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību ir noslēgts ar SIA “RERE būve” šī gada 11. martā. Līguma kopējās izmaksas – 7,8 milj. EUR bez PVN. Ir pabeigti jaunās ēkas projektēšanas darbi un tuvākajā laikā jaunās ēkas būvprojekts tiks nodots būvekspertīzei. Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu uzņēmējs uzsācis būvlaukuma iekārtošanu, mobilizāciju darbu uzsākšanai, notiek koku zāģēšana, pēc tam tiks veikta arī vecās Ogres bibliotēkas ēkas demontāža un jaunas ēkas celtniecība. Vecās bibliotēkas ēkas demontāžu plānots veikt 2 mēnešu laikā. Jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.

Jau informējām, ka veco bibliotēkas ēku plānots pilnībā nojaukt un tās vietā izbūvēt modernu, pašpietiekamu, divstāvīgu energoefektīvu ēku ar zemām apkures izmaksām. Jaunajā ēkā uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, ka apgaismojuma līmenis mainās no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, tādējādi maksimāli ietaupot resursus.

Rekuperācijas ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus un tās darbība mainīsies, mainoties gaisa kvalitātei iekštelpās, attiecīgi pastiprinot gaisa apmaiņu telpās, ja tas ir nepieciešams. Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma – kanalizācijas notekūdeņu rekuperācijas sistēma, kas tiks pieslēgta pie pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Iekārta veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirzot ēkas apkurei un karstā ūdens apsildei. Ēkas ātrijā tiks veidota zaļā augu siena 50m2 platībā, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni no ēkas jumta. Tāpat uz ēkas jumta ir plānots uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. Jaunās ēkas stāvlaukumā tiks izbūvētas 4 elektromobiļu uzlādes stacijas. Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs14,8 kWh/m2, sabiedriskā ēka ar tik zemu siltuma patēriņu būs pirmā Latvijā.

Jaunajā ēkā atradīsies arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kuras laulību telpā plānots altāris ar skatu uz priežu mežu, tā apliecinot, ka Ogre ir pilsēta dabā, un jaunlaulātajos radīs īpašu šī nozīmīgā mirkļa noskaņu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Man ir patiešām liels gandarījums, ka jaunas bibliotēkas ēkas celtniecība ir ieguvusi reālas aprises. Esam vairākus gadus mērķtiecīgi strādājuši, lai rastu risinājumu mūsdienīgas bibliotēkas būvniecībai, jaunajā ēkā paredzot piemērotas telpas arī dzimtsarakstu nodaļai. Gan bibliotēka, gan dzimtsarakstu nodaļa atrodas nepiemērotās un darba saturam neatbilstošās telpās. Īstenojot projektu, ieguvēji būs ne tikai Ogres novada iedzīvotāji, bet daudz plašāka mēroga sabiedrība.”

Ogres Centrālā bibliotēka ir pārvākusies un šobrīd strādā pagaidu telpās turpat blakus – Zvaigžņu ielā 4, Ogrē. Ēkas 1.stāvā atrodas Bērnu literatūras nodaļa un Pieaugušo literatūras nodaļa – abonements, savukārt 2. stāvā – lasītavas. OCB darba laiks – darba dienā no plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.

2019. gada 11. janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu EUR apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta.Ogres novada domes sēdē 2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.

Ziņa pārpublicēta no: www.ogresnovads.lv