Seminārā Ogres reģiona bibliotēku speciālistiem

Šodien, 31.oktobrī Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) notika seminārs reģiona bibliotēku speciālistiem.

Tajā par sarunbotiem runāja un par to iespēju aizstāt cilvēkus diskutēja Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītājs Jānis Ziediņš.

Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne dalījās ar zināšanām un pieredzi, kas tika iegūta Bibliotēku novadpētniecības konferencē Jēkabpilī šī gada 18.-19.septembrī. Konferenci, kas bija jau 17. pēc kārtas, rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Jēkabpils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību. Viens no galvenajiem konferences tematiem šajā gadā bija digitālais kultūras mantojums.

Mazozolu pagasta bibliotēkas vadītāja Agita Jēkabsone, Krapes pagasta bibliotēkas vadītāja Marija Kusiņa un OCB Bērnu literatūras nodaļas speciālistes Arma Krecere un Guna Ozola-Stulpāne kopīgi atskatījās uz Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 18.konverenci Cēsīs “Efektīvi komunikācijas līdzekļi un mūsdienīgas prezentācijas prasmes 21.gadsimta bibliotēkā”, kas notika šī gada 16.oktobrī. Ik gadu konferenci rīko Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru. Konferenci apmeklēja vairāk kā 100 nozares profesionāļi. Viņi noklausījās lekciju par saskarsmi un komunikāciju ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, stāstījumu ar praktiskiem ieteikumiem jaudīgas, mūsdienīgas un modernas prezentācijas veidošanā, trenēja izrunu un pildīja dikcijas vingrinājumus, kā arī uzzināja vairāk par galda spēļu nozīmi un lomu bērna izaugsmē un komunikācijas prasmju uzlabošanā.

Par aktualitātēm darbā ar bērniem bibliotēkās un Ziemeļvalstu literatūras nedēļu stāstīja OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele.

Šajā dienā semināra dalībniekiem arī bija iespēja iepazīties ar OCB pagaidu telpām Zvaigžņu ielā 4, kā arī uzzināt jaunāko SIA “Latvijas Grāmata” literatūras piedāvājumu.