Seminārā Ogres reģiona bibliotēku speciālistiem

28.novembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) notika seminārs reģiona bibliotēku speciālistiem.

Seminārā OCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gaļina Sabļina stāstīja par attālinātu grāmatu rezervāciju un pasūtījumu vēsturi bibliotēku informācijas sistēmas ALISE (BIS ALISE) WebPAC modulī un 3td e-grāmatu bibliotēku.

Ar rekomendācijām par BIS ALISE starpbibliotēku abonementa moduļa izmantošanu dalījās Salaspils novada bibliotēkas Abonementa vadītāja Kristīne Vilsone.

Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre – metodiķe Evita Gleizde stāstīja par Knuta Skujenieka literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšanu virtuālajā vidē – www.knutsskujenieks.lv. Vietnes mērķis ir dzejnieka literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšana un pieejamība ikvienam interesentam virtuālajā vidē. Tā veidota kā dzejnieka vadīta ekskursija laikā un telpā, kur viņš pats lasa dzeju, stāsta par radošo procesu, komentē par lietām un priekšmetiem. Virtuālo ekskursiju papildina gan īsi komentāri, gan audioieraksti, kuros autors stāsta par skolas gadiem, studijām, notiesāšanu, lēģeri, atgriešanos Latvijā un citiem nozīmīgiem savas biogrāfijas pieturpunktiem, kā arī par savā dzīvē svarīgiem cilvēkiem. Vietnes unikalitāte ir autentiskums un personiskā pieeja, jo tā tapusi sadarbībā ar K.Skujenieku un viņa ģimeni. Jau realizēta  projekta 2.kārta, kurā vietnes saturs ir papildināts ar autora izvēlēto nozīmīgāko atdzeju un tulkojumiem. Par prioritāti izvirzīta K.Skujenieka literārās darbības popularizēšana arī ārpus Latvijas, tādēļ vietnes saturs pieejams angļu valodā. Multimediālās vietnes izstrādes projektu īstenojuši Salaspils novada bibliotēkas speciālisti sadarbībā ar dzejnieka ģimeni, literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi Arni Koroševski un mākslinieku un programmētāju Tomu Burānu. Projektu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Salaspils novada dome.

Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece klātesošajiem prezentēja grāmatas “Ogres muzeja raksti” 2.sējumu. Rakstu krājumā apkopoti 10 dažādu autori raksti, kas veltīti Ogres pilsētas un novada vēstures izpētei. Tēmu loks un hronoloģiskās robežas ir plašas un daudzveidīgas. Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Par pasākumu cikla “Dzīvā bibliotēka” īstenošanu stāstīja Madlienas bibliotēkas vadītāja Daina Liepa. Cikla mērķis ir iepazīstināt ar interesantām personībām, par kurām nav uzrakstītas biogrāfiskas grāmatas. Pasākumu dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties sarunās un uzdot jautājumus. Piemēram, 23.novembrī iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar profesoru, bērnu ārstu un ķirurgu, ilggadēju Bērnu Klīniskās slimnīcas direktoru, grāmatu autoru, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieku sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Dzintaru Mozgi. Pasākumu cikla “Dzīvā bibliotēka” īstenošanu atbalsta Ogres novada pašvaldība.

Semināra laikā OCB Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Janīna Metlāne runāja par aktualitātēm krājuma komplektēšanas un apstrādes jautājumiem, OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele par aktualitātēm darbā ar bērniem un direktores vietniece Aija Žilvinska prezentēja Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra programmas studentes Aigas Pīķes pētījuma par personāla profesionālo attīstību OCB un reģiona bibliotēkās.

Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas vadītāja Dace Rempe informēja par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 22.saietu-konferenci “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”, kas no 16. līdz 17.jūlijam norisinājās Gulbenē.