Radošo un aktīvo pasākumā Andrejdienā

28.novembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās sarīkojums „Andrejdienas zīmēs raugoties”.

Pasākuma mērķis bija apzināt Ogres pilsētas radošos rakstītājus. Dalībnieki pārstāvēja visas Ogres pilsētas skolas – Ogres 1.vidusskolas audzēkņi un skolotāja Ruta Terentjeva, Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Svetlana Sarmule, Ogres tehnikuma audzēkņi un skolotāja Ruta Balode, Jaunogres vidusskolas skolēni un skolotājas Ingūna Rozenberga un Ināra Smirnova, Ogres mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji Valdis Koroševskis, Laila Miglāne, Inga Strazdiņa un Ieva Lejniece. Pasākumā arī piedalījās Ogres literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” pārstāvji.

Dzejas lasījumi bija daudzveidīgi gan tematikas, gan mākslinieciskās izteiksmes ziņā, gan pieredzes atspoguļojumā. Skanēja arī dziesmas ģitāras pavadījumā ar autora vārdiem un mūziku.

Pasākuma norisi muzikāli kuplināja Ogres mūzikas skolas audzēkņi, radot īpašu gaisotni.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību! Vislielākais gandarījums par cilvēku spēju apvienoties kam kopīgam, lai ne tikai baudītu citu mākslinieku sniegto, bet radītu ko jaunu arī paši. Andrejdienas zīmes rāda, ka Ogres cilvēki to prot.

Skaidrīte Logina