Pūces skoliņa aicina darboties

Aprīlis ir putnu dienu mēnesis, kad Latvijā ierodas gājputni. Dabā notiek pārmaiņas – no ziemas miega mostas augi un visa dzīvā radība. Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas Pūces skoliņa aicina bērnus kopā ar vecākiem un vecvecākiem vērot pārmaiņas dabā un veikt dažus uzdevumus.

Bērniem, kopā ar pieaugušajiem, tiek piedāvāta iespēja portālā www.pasakas.net noklausīties teiku “Kā putni mācījušies dziedāt” un kopā aprunāties par teikā dzirdētajām, dabā sastaptajām un vispār zināmajām putnu sugām.

Bērni, dodoties pastaigās kopā ar pieaugušajiem, aicināti no dabas materiāliem izveidot glezniņu, to nofotografēt un līdz 30.aprīlim sūtīt uz Ogres Centrālās bibliotēkas e-pastu – info@ocb.lv.

Iesūtītās glezniņu fotogrāfijas tiks izvietotas virtuālajā izstādē, kas būs ikvienam apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā un sociālajos tīklos. Dalībniekus gaida arī pārsteigumu balviņas, kas tiks pasniegtas, kad bibliotēka atkal būs atvērta lasītājiem.