Seminārā Ogres reģiona bibliotēku speciālistiem

11.jūnijā Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) platformā Zoom attālināti īstenoja semināru reģiona bibliotēku speciālistiem.

Seminārā OCB direktore Jautrīte Mežjāne un direktores vietniece Aija Žilvinska pārrunāja ar bibliotekāriem pieredzēto un apsprieda izaicinājumus, ar kuriem nācies saskarties COVID-19 pandēmijas laikā.

OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele informēja reģiona bibliotekārus par Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenoto lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”, plānoto grāmatu piegādi un to saņemšanas kārtību OCB.

Ciemupes bibliotēkas vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle Liene Kainaize pastāstīja par aktualitātēm nozarē.

Šis bija pirmais attālināti īstenotais seminārs Ogres reģiona bibliotēku speciālistiem. Tajā piedalījās 22 bibliotekāri. Daļai no viņiem šī arī bija pirmā pieredze dalībai pasākumā attālināti. Bibliotekāri ļoti pozitīvi novērtēja šādu semināra formu, kas gan pilnveido tehnoloģiju lietošanas prasmes, gan taupa laiku un naudu. Tajā pašā laikā bibliotekāri arī novērtē iespējas un ieguvumus klātienes semināriem. Tie tiks atsākti jaunajā darba sezonā šī gada rudenī.