Pie lasītājiem dodas jaunais bibliobuss

18. jūnijā pirmajā braucienā pa Ogres novadu devās jaunais Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss – mobilā grāmatu krātuve. Šādu pakalpojumu piedāvā tikai divas bibliotēkas Latvijā; Ogres Centrālā bibliotēka ir viena no tām. Jaunais bibliobuss ir atceļojis no Vācijas, tas ir plašs, ērts un lasītājiem ļoti draudzīgs, tajā ir plaša grāmatu izvēle.

“Šis bibliobuss nav tikai grāmatu krātuve uz riteņiem, bet arī satikšanās vieta, kur katrs lasītājs satiek savu grāmatu, bibliotekārs – lasītāju, kaimiņš kaimiņu. Pateicoties Ogres novada pašvaldības finansējumam, Ogres Centrālajai bibliotēkai tagad ir jaunāks un modernāks bibliobuss, lai šīs satikšanās padarītu vēl jaukākas,” stāsta Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne.

Lasītājiem jaunais bibliobuss bija pārsteigums, viņi atzina, ka būs jāaprod ar jauno grāmatu izkārtojumu un plašo telpu, taču ļoti novērtēja lasāmvielas lielo izvēli.  Pirmajā braucienā lasītāji tika cienāti ar konfektēm un dāvanā no Ogres novada pašvaldības saņēma kartīšu komplektus “Ogre pastkartēs”, kurā apkopotas Leona Onckuļa gleznu reprodukcijas. Lielākoties lasītāji no bibliobusa kāpa ārā ar pilnām somām – grāmatas paņemtas visam mēnesim. Daudz cilvēku grāmatas izvēlas visai ģimenei, iecienīta arī bērnu literatūra. 

Arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveica bibliotēkas darbiniekus ar jauno bibliobusu, dāvinot Herberta Cukura grāmatu “Mans ceļojums uz Japānu”. Priekšsēdētājs atgādināja, ka jūt cilvēku vajadzību pēc šī pakalpojuma. “Mums ir jānāk pie cilvēkiem pagastos un jānodrošina viņiem dažāda veida pakalpojumi,” uzskata E. Helmanis. Bibliobuss brauc pie Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka novads paplašināsies, bibliobuss nākamgad atkal piestās arī Ikšķiles apkārtnē. “Mēs ceram, ka drīzumā šo pakalpojumu saņems arī Ikšķiles novada seniori,” informē priekšsēdētājs. Pasākumā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.

Pagasta cilvēkiem bibliobuss ir būtiska kultūras dzīves sastāvdaļa; pastāvīgi tam ir 200 lasītāji. Bibliobusa bibliotekāre Santa Linkuma vienmēr piemeklē lasītājiem interesantas grāmatas, ieklausās viņu vēlmēs un pēc pieprasījuma cenšas atjaunot grāmatu krātuvi. Viņa ir priecīga, ka jaunajā bibliobusā satilpst viss grāmatu fonds, vairāk nekā 3000 grāmatu. Cilvēki visbiežāk izvēlas vēsturisku, politisku, dokumentālu literatūru, tāpat arī daiļliteratūru; iecienītas ir latviešu autoru grāmatas. Bibliotekāre ar prieku aicina jaunus lasītājus; lai piereģistrētos šim pakalpojumam, konkrētā laikā jāatnāk uz kādu no bibliobusa maršruta pieturvietām, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Tāpat, lai konsultētos, var zvanīt uz bibliobusa tālruni 26304015.

Bibliobusam ir seši maršruti, katrā no tiem mobilā grāmatu krātuve dodas reizi mēnesī. Maršrutus var apskatīt – https://www.ocb.lv/mes-piedavajam/bibliobuss/.

Bibliobusā vienmēr valda pozitīva gaisotne. “Ja uz bibliotēku cilvēki atnāk ar dažādu noskaņojumu, tad uz bibliobusu viņi vienmēr atnāk priecīgi par iespēju saņemt grāmatas tuvāk dzīvesvietai,” komentē Ogres Centrālās bibliotēkas direktora vietniece Aija Žilvinska.

Informācija pārpublicēta no www.ogresnovads.lv.