Ogres Centrālā bibliotēka nodrošina profesionālās kvalifikācijas praksi

Ogres Centrālajā bibliotēkā visu jūlija mēnesi praksē ir tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” divas studentes. Bibliotēkas profesionāļu vadībā viņas nostiprina, padziļina un papildina teorētiskās zināšanas, stiprina bibliotekāra profesionālo kompetenci un apgūst bibliotekāriem nepieciešamās praktiskās iemaņas.

Katru gadu Ogres Centrālajā bibliotēkā praktiskās iemaņas profesijā apgūst un papildina vairāki praktikanti. Visu jūliju bibliotēkas darbinieku vadībā profesionālās kvalifikācijas praksē ir divas Latvijas Nacionālās bibliotēkas profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotekārs” (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) studentes – Klāra Kostiļeva un Gundega Puča.

Prakses laikā viņas tiek iesaistītas visos Ogres Centrālās bibliotēkas darba procesos un aktivitātēs – sākot ar administratīvo darbu, visu, kas saistīts ar krājuma pārvaldību un organizēšanu, kopkataloga un dažādu e-resursu un rīku izmantošanu, darbu ar bibliotēkas klientiem, sadarbību utt.