Publicēts ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2019.gadā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2019. gadā.

Šāda veida ziņojums par situāciju nozarē noteikta gada griezumā tiek sagatavots otro reizi. Pirmais ziņojums iznāca pagājušogad un aptvēra Latvijas bibliotēku darba tendences par 2017. un 2018. gadu.

Tā kā plašs un detalizēts Latvijas bibliotēku sistēmas apraksts tika sniegts jau iepriekšējā ziņojumā, šis pārskats koncentrēts tikai uz 2019. gada aktualitātēm, galvenajām izmaiņām un spilgtākajiem pieredzes piemēriem. Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, informāciju no bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu viedokļiem un atziņām no bibliotēku nozares profesionālajiem pasākumiem, kā arī aktuālajiem nozares dokumentiem. Akadēmisko, speciālo un skolu bibliotēku sadaļas sagatavošanā izmantoti akadēmisko, speciālo un skolu bibliotēku aptaujas anketas par darbu 2019. gadā rezultāti, kā arī jaunākās nozares publikācijas un prezentācijas.

Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku direktori, bibliotekāri un citi bibliotēku nozares speciālisti, kā arī bibliotēku dibinātāji, finansētāji, atbalstītāji un sadarbības partneri. Izdevums izmantojams informācijas gūšanai par to, kas notiek bibliotēku nozarē, kāda ir tās virzība un attīstības tendences, nākotnes prognozes. Materiāls izmantojams arī pašanalīzei, ideju un ierosmju gūšanai, bibliotēku interešu aizstāvībai.

Pārskats sastāv no 6 nodaļām. Izdevuma sākumā sniegts ieskats Latvijas bibliotēku sistēmas aktualitātēs un galvenajos statistikas rādītājos par 2019. gadu. Atsevišķa nodaļa veltīta LNB veikumam, kam seko nodaļa par akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, skolu bibliotēkām un publiskajām bibliotēkām, pastiprinātu uzmanību veltot bibliotēku darbam ar bērniem un jauniešiem un novadpētniecībai, kā arī redzamākajam 2019. gada jaunievedumam – “3td e-GRĀMATU bibliotēkai”. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā un izmantoto informācijas avotu saraksts.

Kā atzīst LNB Attīstības departamenta direktore Silva Vucena: “Līdz ar šo – nu jau otro – pārskatu par Latvijas bibliotēkām, ziņojumu varam uzskatīt par tradīciju. Bibliotēku dzīve gada griezumā ir notikumiem bagāta, un nereti savu ikdienas norišu burzmā aptvert visu Latvijas bibliotēku aktualitātes ir neiespējami. Ziņojums ir iespēja apkopotā un strukturētā veidā iepazīties ar iepriekšējā gada veikumu Latvijas bibliotēkās – visos bibliotēku veidos, līmeņos un darba virzienos. Tā ir situācijas fiksācija konkrētā laika nogrieznī un uzrakstīta lapaspuse iedomātajā Latvijas bibliotēku vēstures grāmatā. Nenoliedzami būtiska ir ziņojuma ikgadēja iznākšana, kas ļauj bibliotēku darbu skatīt tādu, kāds tas ir – nepārtraukts.”

Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka