Apstiprināts Ogres Centrālās bibliotēkas projekts kanisterapijas nodarbībām bērniem

Ogres Centrālā bibliotēka saņēmusi Ogres novada pašvaldības apstiprinājumu projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” īstenošanai.

Projekta mērķis ir, izmantojot kanisterapiju, veicināt 6 – 12 gadus vecu bērnu lasītprasmi, prasmi klausīties, interesi par lasīšanu un motivāciju apmeklēt bibliotēku.

Projekta ietvaros plānots īstenot pavisam 10 nodarbības, no kurām 5 būs bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem un 5 – bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Nodarbības norisināsies laika posmā no šī gada septembra līdz novembrim. Uzaicinājums pieteikt bērnus nodarbībām tiks publicēts Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā un bibliotēkas sociālo tīklu profilos.

Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks ievēroti visi valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar COVID-19 izplatību.

Projekts tiek īstenots Ogres novada pašvaldības aktivitātes “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros.