Spāru svētki Ogres Centrālās bibliotēkas jaunbūvē

21. augustā Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) topošajā ēkā tika svinēti Spāru svētki.

Pirms trīs mēnešiem – šī gada 15. maijā šīs būves pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Īsā laika periodā būvfirmas “RERE Grupa” speciālisti ir godam strādājuši, liekot kopā jaunās būves konstrukcijas, un nekas nav kavējis darbu izpildi. Viss norit pēc grafika, un virs jaunbūves paceltais vainags – Spāru svētku simbols – vēsta, ka smagākie darbi ir padarīti, ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija.

OCB jaunbūves Spāru svētkos piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA). Tieši pateicoties K. Gerharda atbalstam, laikā, kad viņš bija Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra amatā, ideja par jaunas bibliotēkas celtniecību varēja tikt īstenota. Viņš ļoti novērtēja jaunos tehnoloģiju risinājumus šīs ēkas būvniecībā. “Tas ir pozitīvs piemērs visai Latvijai, domājot par to, kā mēs savu dzīvi nākotnē varam padarīt kvalitatīvāku. Vairāk nekā puse Latvijas teritorijas ir klāta ar mežiem, esmu gandarīts, ka ēkas celtniecībā tiek izmantotas koka konstrukcijas, mežs ir mūsu tautas bagātība.”

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, atzinīgi novērtējot SIA “RERE Grupas” paveikto šajā objektā un paužot gandarījumu par šī projekta īstenošanas gaitu, sacīja: “Man ir liels prieks, ka mēs kopā ar jums esam nogājuši lielu ceļu, taču ir vajadzīgs vēl zināms laiks līdz projekta nodošanai. Tas ir laika periods, ko mēs nevaram paātrināt. Man ir liels prieks redzēt ar kādu azartu un interesi strādā būvnieki, jo, ja cilvēki būvē ar prieku, tad ēkai būs ilgs un labs mūžs. Es novēlu būvniekam arvien vairāk šāda veida objektus, ko var īstenot ar lielu degsmi un gandarījumu.”

Spāru svētkos SIA “RERE Grupa” valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš, runājot par darbu gaitu OCB jaunbūvē, atzina, ka darbu izpilde notiek saskaņā ar grafiku, un uzsvēra: Šī ēka ar savu ideju un saturu ir jauna iniciatīva Latvijas mērogā. Arī mēs, būvnieki, ar lielu interesi mācāmies būvniecības procesā, jo šī ir pirmā reize, kad pielietojam šāda veida tehnoloģijas augstā sarežģītības pakāpē.  Manuprāt, tas atspoguļo arī bibliotēkas ideju par jaunradi, radošumu, par to, ka mēs vēlamies atstāt paliekošas vērtības nākamajām paaudzēm. Pateicoties visu iesaistīto pušu sadarbībai, projekts tiek veiksmīgi īstenots, jo mēs visi redzam mērķi un vēlamies to sasniegt.”

Pasākumā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs: “Prieks, ka zaļās tehnoloģijas tiek iedzīvinātas dzīvē. Redzam lielisku piemēru, kā veiksmīgā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm –iedzīvotājiem, valsti, pašvaldību –, var radīt tādu ēku, kas būs jauns dzinulis visām pašvaldībām.”

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele savā uzrunā minēja, ka, viņasprāt, Ogres novads ir viens no visstraujāk augošajiem novadiem Latvijā, un dāvāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim un OCB vadītājai Jautrītei Mežjānei eposu “Lāčplēsis”. Viņa cer, ka jaunā bibliotēka tiks piepildīta ar interesantu un aizraujošu grāmatu klāstu.

Jaunā būve top kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrā – ēkā tiks izvietota ne tikai Ogres Centrālā bibliotēka, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. OCB direktore Jautrīte Mežjāne un Dzimsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola, ka ar nepacietību tiek gaidīts brīdis, kad no pašreizējās šaurības varēs pārcelties uz plašajām telpām jaunajā ēkā.

SIA “RERE Grupa” projektu direktors Arvis Mūrnieks Spāru svētku dalībniekus iepazīstināja ar BIM jeb Būvniecības informācijas modelēšanas rīku izmantošanu OCB ēkas būvniecības procesā.

Jāatgādina, ka jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas ēka, kas tiek būvēta tajā pašā teritorijā, kur atradās bibliotēkas vecā ēka, būs moderna, ar maksimāli zemu resursu patēriņu apkurei un ventilācijai, ar zemu elektroenerģijas patēriņu jeb tā dēvētā viedā ēka.

Iecere uzcelt jaunu ēku bibliotēkas un dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām īstenojas, pateicoties finansējuma piešķīrumam 5 miljonu eiro apmērā no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta, ko papildina pašvaldības budžeta  līdzfinansējums 3,89 miljonu eiro apmērā.

Jauno ēku ekspluatācijā plānots nodot 2021. gada maijā.

—————————

Projekta izveides un attīstības gaita

2017. gada 15. maijā Ogrē viesojās toreizējā kultūras ministre Dace Melbārde un, apmeklējot Ogres Centrālo bibliotēku, piedalījās diskusijā par pilsētas bibliotēkas ēkas nākotni. Diskusijā pilsētas iedzīvotāji pauda vēlmi jauno bibliotēkas ēku, ja tāda tiks celta, redzēt esošās bibliotēkas adresē Brīvības ielā 35, Ogrē. Pēc neilga laika, 26. maijā, toreizējais Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Egīlu Dzelzīti un Arhitektūras fakultātes 5. kursa studentu Rūdi Rubeni, lai pārrunātu Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības iespējamos risinājumus.

Ogres novada domes sēdē 2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība uzņēmās saistības projekta realizācijai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Dalība konkursā bija veiksmīga – projekts tika apstiprināts. 2019. gada janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu eiro apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8 890 339,94 eiro apmērā. Pašvaldība ir uzņēmusies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 890 339,94 eiro.

Publiskā iepirkuma konkursa rezultātā pašvaldība 2019. gada martā noslēdza līgumu SIA “RERE Būve” par Ogres Centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Līgumcena veido 7,8 miljonus eiro (bez PVN), jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim. Būvdarbu uzraudzību veic SIA “Firma L4”.

2019. gada 11. janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu EUR apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta.

Informācija pārpublicēta no www.ogresnovads.lv