Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss reģistrēts Bibliotēku reģistrā kā mobilā filiālbibliotēka

Lai ievērotu IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions /Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) vienotās prasības un atbilstu Starptautiskās bibliotēku statistikas: LVS ISO 2789: 2016 standarta prasībām un lai tiktu korekti atspoguļoti dati Latvijas un pasaules bibliotēku statistikā, 2020.gada 1.decembrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss ir reģistrēts LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā kā Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka.

1995.gadā Ogres Centrālā bibliotēka piedalījās LR Kultūras ministrijas rīkotajā projektu konkursā un savā īpašumā ieguva norvēģu kolēģu dāvināto 1979.gadā ražoto SCANIA bibliobusu, kas līdz tam bija pildījis mobilās bibliotēkas funkcijas Norvēģijas rietumos.

1996.gada novembrī Ogres Centrālā bibliotēka sāka sniegt bibliobusa pakalpojumus. Līdz pat 2009.gadam tā bija vienīgā mobilā bibliotēka Latvijā.

1998.gadā, papildus grāmatu izsniegšanai, bibliobusā tika arī rīkota vairākas tikšanās un diskusijas ar vietējiem autoriem, tulkotājiem un publicistiem.

2000.gadā, pieaugot bibliobusa lasītāju skaitam, tika paplašināts arī bibliobusa maršruts. Ogres reģionā iedzīvotājiem bija iespēja saņemt mobilās bibliotēkas pakalpojumus jau 30 pieturvietās.

Ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu, 2020.gada martā tika iegādāts lietots, bet moderns bibliobuss VOLVO, kurš kopš jūnija mobilās bibliotēkas pakalpojumus sniedz jaunā kvalitātē. 18.jūnijā pirmajā braucienā pa Ogres novadu devās jaunais Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss, kas atceļojis uz Ogri no Berlīnes. Tas ir plašs, ērts un lasītājiem draudzīgs.

Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss jeb mobilā bibliotēka apkalpo Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada iedzīvotājus 4 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, pavisam 34 pieturvietās. Kopā tiek nobraukti ap 700 km.

Bibliobusa fondā ir vairāk kā 3000 izdevumi. Grāmatas un citus izdevumus ir iespējams arī pasūtīt no Ogres Centrālās bibliotēkas vai kādas citas reģiona bibliotēkas, izmantojot starpbibliotēku abonementu.

Ik gadu bibliobusa lasītāju skaits katrā maršrutā palielinās. Šobrīd tas apkalpo gandrīz 200 aktīvo lasītāju, kuriem mobilās bibliotēkas ierašanās ir būtiska kultūras dzīves sastāvdaļa. Laukos tas tiek gaidīts īpaši. Daži lasītāji pat mēro 3 km ar kājām, lai varētu saņemt jaunu lasāmvielu.