Izsolē tiek pārdots Ogres Centrālās bibliotēkas vecais bibliobuss

Paziņojums par elektronisko izsoli kravas automašīnai – bibliobuss SOVAM RS1911C.

Ogres novada pašvaldība atkārtoti rīko elektronisko izsoli kustamai mantai, kravas automašīnai bibliobuss SOVAM RS1911C, reģ.Nr. RO 572, izlaiduma gads – 1987, nobraukums – 28405 km. Sākumcena – EUR 3690, solis – 50 EUR.

Nodrošinājuma maksa – EUR 369 (jāieskaita Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 03.03.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 23.03.2021. plkst. 13:00. Sīkāku informāciju par izsolāmo objektu un dalību izsolē skatīt norādītajā elektronisko izsoļu vietnē, tālrunis uzziņām 65071945.

Informācija pārpublicēta no: www.ogresnovads.lv