Ogres reģiona bibliotēku speciālistu seminārā

25.martā notika Ogres reģiona – Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada bibliotēku speciālistu seminārs. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, seminārs notika attālināti.

Semināru atklāja Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne. Atklāšanas uzrunai sekoja AS “Swedbank” speciālistes Evijas Apsītes stāstījums par to, kā labāk orientēties internetbankā un izprast internetbankas funkcionalitātes un digitālās iespējas kopumā, lai veiksmīgāk varētu palīdzēt bibliotēku apmeklētājiem, kad to atkal atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

Semināra otrajā daļā tika sumināti Ogres reģiona bibliotekāri, kuriem 2020.gadā bija darba jubilejas:

  • Ķeguma novada bibliotēkas vadītājai Inesei Cīrulei 15 gadi,
  • Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākajai bibliotekārei Ilonai Misānei 20 gadi,
  • Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītājai Ritai Platpīrei 20 gadi,
  • Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārei Dacei Vecziediņai 20 gadi,
  • Ogres Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītajai Gaļinai Sabļinai 35 gadi,
  • Madlienas bibliotēkas vadītājai Dainai Liepai 40 gadi,
  • Lauberes pagasta bibliotēkas vadītājai Maigai Livčānei 40 gadi.

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Dace Rempe kolēģiem pastāstīja par veiksmīgu darba pieredzi pandēmijas laikā. Neskatoties uz to, ka bibliotēkas pakalpojumi bijuši pieejami ierobežoti, ir izdevies iesaistīt un uzrunāt gan esošos lietotājus, gan piesaistīt jaunus, kā rezultātā bibliotēkas lietotāju skaits palielinājies par 100 cilvēkiem. Veiksmīgi tikuši  popularizēti attālinātie pakalpojumi, īstenotas tiešsaistes aktivitātes sociālās saziņas vietnēs. Realizēts Dzejas dienu flešmobs (zibakcija) – improvizēti dzejas lasījumi, kuros pirmie iesaistījušies mazie lasītāji, bet vēlāk jau viss bibliotēkas kolektīvs un pieaugušie apmeklētāji. Uzsākta jauna sadarbība ar bibliotēkas lietotāju – PEP mammu (Pirmās emocionālās palīdzības mamma – profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam), īstenojot ciklu “Bērnu un māmiņu rīti”, kur katrā tikšanās reizē pārrunātas tēmas, kas aktuālas māmiņām.

dav

Semināra laikā klātesošie tika iepazīstināti arī ar Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas jauno kolēģi Māru Melni.

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres Ilona Misāne un Dace Vecziediņa, kuras ir arī 2020.gada Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” laureātes, dalījās pieredzē par veiksmīgo sadarbību ar skolām un pašvaldības iestādēm, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku un grāmatām, kā arī vairotu lasītprieku Lielvārdes novada bērniem.

Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti, atskatoties uz Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā, iepazīstināja semināra dalībniekus ar paveikto, izanalizējot gan bibliotekārā darba pamatrādītājus, gan iepazīstinot ar veiksmīgākajiem projektiem un pasākumiem, kas īstenoti, ņemot vērā pandēmijas ieviestos ierobežojumus un sarežģīto situāciju valstī.

Tā, piemēram, ārkārtas situācijā, kad ir ierobežota piekļuve publisko bibliotēku pakalpojumiem, kā arī kultūras, izklaides un dažādām izglītošanās iespējām, arvien populārāka un iecienītāka kļūst Kultūras informācijas sistēmu centra pārziņā esošā e-grāmatu lasīšanas platforma “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Statistikas dati apstiprina, ka iespēja lasīt grāmatas attālināti ir populāra arī Ogres reģiona bibliotēkās. No Ogres reģiona, t.i., no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada, “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” pavisam reģistrēti 460 lasītāji – no tiem 183 reģistrēti 2019.gadā un 277 – 2020.gadā. Ogres reģiona lasītājiem izsniegtas 2993 e-grāmatas, no kurām 902 – 2019.gadā un 2091 – 2020.gadā.

Statistiskie dati apliecina, ka, salīdzinājumā ar pārējām 34 “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” reģistrētajām instancēm, Ogres reģionā e-grāmatas ir pieprasītas un to lasīšana kļūst arvien populārāka. Ogres reģions ir 6.vietā pēc reģistrēto lasītāju skaita un 5.vietā pēc izsniegto e-grāmatu skaita.

Pandēmijas laikā Ogres reģiona bibliotēkās īstenoti vairāki veiksmīgi projekti. Īpaši atzīmējami Ogres Centrālās bibliotēkas īstenotie “Mazie literatūras noslēpumi” un “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem”; Madlienas bibliotēkas īstenotais “Dzejas rudens”; Lauberes pagasta bibliotēkas īstenotais “Mainīgā, mainies uz skaistumu 1.daļa” un Lielvārdes pilsētas bibliotēkas īstenotais projekts “Rakstnieki – daudzpusīgas personības”.

Par reģiona bibliotēku darbu ar bērniem un jauniešiem stāstīja Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele. Viņa analizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” īstenošanu un noslēguma pasākumus, kā arī Skaļās lasīšanas sacensību. Semināra dalībnieki arī tika iepazīstināti ar veiksmīgākajiem konkursiem, radošām aktivitātēm un pat programmēšanas nodarbībām bērniem, ko īstenojušas reģiona bibliotēkas.

Noslēgumā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm bibliotēku nozarē.

Seminārā pavisam piedalījās 44 Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību publisko bibliotēku speciālisti. Kā viņi paši atzina – savstarpēja pieredzes un domu apmaiņa ir ļoti būtiska kvalitatīva darba nodrošināšanai ikdienā, arī profesionālai izaugsmei un sevis pilnveidei. Ir prieks tikties un komunicēt ar kolēģiem attālināti, taču nu jau viņi arī ir noilgojušies tikties klātienē.

Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska