Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki piedalās Latvijas pagastu 6. bibliotekāru kongresā

Šā gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”. Kongresu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), kā aktīvi klausītāji tajā piedalījās arī Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki. Laikā, kad aktuāla ir administratīvi teritoriālā reforma, īpaši nozīmīgi ir celt pašvaldību izpratni par pagasta bibliotēku nozīmīgumu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Viens no pasākuma nolūkiem bija celt pagasta bibliotekāru pašapziņu, kā arī stiprināt pagasta bibliotēkas. Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieku gūtās atziņas kongresa laikā apliecina, ka pagasta bibliotēkās ir liels spēks.

Dažas mūsu darbinieku pārdomas par kongresā dzirdēto:

“Mūsu Latvijas bibliotēkas ir kultūras un izglītības centri, kuriem ir neatsverama loma savu kopienu dzīvē.”

“Bibliotēkas dara ļoti daudz, taču nevajag pārvērtēt to kapacitāti, veidojot par vienotiem apkalpošanas centriem, līdz ar to bibliotēkas var zaudēt savu identitāti kā kultūras un izglītības iestādes.”

“Ikvienai pagasta bibliotēkai ir būtiska loma vietējās kopienas izaugsmē.”

“Šādi kongresi, kad uzklausām ne tikai vadošos kultūras jomas un pašvaldību pārstāvjus, bet arī savus kolēģus, ir ļoti nozīmīgi pieredzes apmaiņai un jaunu ideju ģenerēšanai.”

“Svarīgi celt arī pagastu bibliotekāru pašapziņu un akcentēt bibliotēku nozīmi.”

“Kā atzina LU Sociālo zinātņu fakultātes lektors, kopienu attīstības plānotājs Jonas Bihels, bibliotēkas ir telpas pieredzei, zināšanām, caurskatāmībai, estētikai, mantojumam, kopābūšanai un sabiedrības saliedēšanai. Bibliotekārs ir arī vietējās sabiedrības dvēsele, kultūras un sociālais darbinieks, bet nevajadzētu visu “salikt” vienā cilvēkā.”

Ogres Centrālā bibliotēka par priekšrocību uzskata to, ka saglabāta sadarbība ar bibliotēkām Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novados. Kopā spēsim darīt daudz nozīmīga bibliotēku izaugsmes stiprināšanā.