Sveicam darba jubilārus!

Ceturtdien, 3. jūnijā, Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki piedalījās reģiona bibliotēku darbinieku metodiskajā seminārā. Dienas pirmajā pusē visi tikāmies tiešsaistes seminārā par pensiju kapitālu. Semināru organizēja AS Swedbank, un to vadīja bankas vadošā klientu konsultante Evija Apsīte. Semināra laikā strukturētā veidā uzzinājām visu par Latvijas pensiju sistēmas pamatnostādnēm un niansēm. Iegūtās zināšanas noteikti palīdzēs jau šodien pieņemt lēmumus, kas ietekmēs nākotni.

Īpaši patīkama bija tiešsaistes tikšanās otrā daļa, kad, sagaidot vasaru, ar īpaši sagatavotiem video vēstījumiem sveicām kolēģus, kas šajā gadā svin apaļas darba jubilejas.

Vēlreiz sūtām virtuālos aplausus Tīnūžu bibliotēkas vadītājai Zentai Počkajai 15 gadu darba jubilejā.

Sūtām sveicienus Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas bibliogrāfei Gitai Rozenbergai 25 gadu darba jubilejā.

Sveicieni un apskāvieni Lielvārdes pilsētas bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Guntai Rozenbergai 15 gadu darba jubilejā.

Sveicam arī Ķeguma novada bibliotēkas galveno bibliotekāri Valdu Kurmi ar 30 darba gadiem.

Vissiltākie sveicienu mūsu pašu, Ogres Centrālās bibliotēkas, galvenajai bibliotekārei Armai Krecerei, kas 35 gadus veltījusi darbam bibliotēku nozarē.

Seminārā lepojāmies un sveicām arī Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāju Ritu Platpīri, kā arī bibliotekāres Daci Vecziediņu un Ilonu Misāni, saņemot Lievārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” par ilggadēju profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā.

Vēlreiz paldies kolēģēm pat tikšanos, labajām domām un sveicieniem! Lai mums visiem skaista vasara un arvien iedvesma darbam katram savā mazajā Gaismas pilī!