Noslēdzas radošo darbu izstāde Latvijas svētkiem par godu

Novembrī Ogres Centrālas bibliotēkas plašie logi pārvērtušies par īstu mākslas galeriju. Garāmgājējiem ir iespējams aplūkot bērnu veidotos darbiņus, kas tapuši kā veltījums Latvijas svētkiem.
Darbi ir radoši, krāšņi un veidoti ar mīlestību, tāpēc esam pārliecināti, ka mums aug Latviju mīloši, patriotiski un radoši bērni.
Par piedalīšanos izstādē “Latvija, Tu esi zvaigzne, kas visspožāk starp citām mirdz” sakām lielu paldies 147 dalībniekiem – Sintijai Pūpolai, Gustavam Baronam, Ogres sākumskolas 1. a klases skolēniem un skolotājai Anetei Lasmanei, PII “Zelta sietiņš” grupas “Sprīdītis”, PII “Strautiņš” grupu “Spārītes” un “Strazdiņi”, PII “Cīrulītis” grupas “Pīlādzīši”, PII “Saulīte” grupu “Mārītes” un “Zemenītes”, Ikšķiles PII “Čiekuriņš” grupas “Cielaviņa” čaklajiem audzēkņiem un audzinātājām.
Par pateicību saņemšanu sazināsimies ar visiem dalībniekiem personīgi!
Bērnu darbu izstādi bibliotēkas logos iespējams aplūkot līdz 1. decembrim.