Tapusi Vilhelmam Purvītim veltīta skolēnu radošo darbu grāmata

“Pavasarī jātver katrs mirklis, jo rīt jau viss būs citādāk!”
Šāds skaists citāts lasāms Ogres Centrālās bibliotēkas izveidotajā bērnu radošo darbu grāmatā par godu V. Purvīša 150 gadu jubilejai.
Pavasarī Ogres novada skolas un pirmsskolas tika aicinātas iesaistīties izzinošā un mākslinieciskā aktivitātē “Purvīša pavasaris” – iedvesmojoties no slavenā mākslinieka darbiem, radīt pašiem savus.
Paldies Ogres novada sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram, Madlienas PII “Taurenītis” (īpaša pateicība par visu grupiņu aktīvu iesaistīšanos!), Ogres 1. vidusskolai par atsaucību un brīnišķīgiem darbiem!
Iesniegtie bērnu darbiņi nu ir iemūžināti īpašā grāmatā, ko ikvienam iespējams apskatīt gan OCB Bērnu nodaļas pasākumu telpā, gan virtuāli: https://saite.lv/CnA
Vēlāk grāmata papildinās bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumus.
“Daba ir kā maize dvēselei, bauda acīm un kā trausls pieskāriens jūtām. Tā izgrezno pasauli jebkurā gadalaikā, bet pavasaris ir kā atmošanās, kā piedzimšana no jauna. Ūdenim pazūd smagie atsvari, kuri turēja to iegrožotu, un tas brīvi var joņot – grauzdams krastus, vēstīdams par pavasara iestāšanos,” tā grāmatā raksta Zane Slasporte, Ogres 1.vidusskolas skolniece.
Paldies, mīļie bērni un skolotāji, ka ar savu talantu 2022. gada pavasari ietērpāt īpaši krāšņā mētelītī! Tas iemūžināts grāmatā un iedvesmos mūs vēl ilgi!
Liels paldies arī mūsu grāmatu māksliniecei Lienei Kābelei, kura pratusi bērnu darbs apkopot un iesiet tik kvalitatīvā izdevumā.
Informāciju sagatavoja Līga Beināre,
Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre