Noticis Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas vasaras saiets – konference

11. augustā aizvadīts Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saiets – konference, kas piepildītā un vērtīgā dienā Ogres Centrālajā bibliotēkā pulcēja bibliotekārus no visas Vidzemes.
Katru gadu vasaras saiets notiek kādā no Vidzemes bibliotēkām, un šogad konferenci organizēja Ogres Centrālā bibliotēka. Saieta dalībniekiem tā bija iespēja apskatīt jauno Ogres Centrālās bibliotēkas ēku, kas nupat, 9. augustā, nosvinējusi tieši divus gadus, kopš atvērta apmeklētājiem. Interesentiem un ciemiņiem atvērta bija arī Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss.
Konferences nosaukums šogad bija “Cilvēks – bibliotekārs, bibliotēkas lietotājs, iedzīvotājs”, un tās saturu veidoja priekšlasījumi par dažādām bibliotekāriem noderīgām tēmām.
Dienu ievadīja Ogres pašvaldības pārstāvja Ginta Sīviņa, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas vadītājas Olgas Kronbergas un Ogres Centrālās bibliotēkas direktores Jautrītes Mežjānes uzrunas. Veiksmes vārdus kolēģiem veltīja arī Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Rūta Bokta un LBB Vidzemes nodaļas Ogres reģiona grupas pārstāve Liene Kainaize.
Konferencē ar vērtīgu informāciju dalījās dažādu jomu profesionāļi, to skaitā arī Accenture Baltic pārstāve Zanda Arnava, Viktorija Gramakova no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču izglītības centra, arī LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Daina Pakalna.
Ar īpašiem pieredzes stāstiem dalījās Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāves Sandra Nikolajeva, Arma Krecere, Inga Niedra un Aija Bremšmite, bet Kristīne Lauriņa no Strasbūras latviešu bibliotēkas klausītājus priecēja, daloties bibliotēkas radīšanas pieredzē.
Klausītājus ar lasījumu par dzīvesspēka paraduma veidošanu uzmundrināja arī LPIA padomes priekšsēdētāja Iluta Krūmiņa, savukārt IFLA iesaistes speciāliste Kristīne Pabērza dalījās ar bibliotekāriem noderīgiem IFLA resursiem.
Uz tikšanos pēc gada Valmierā, kur notiks jau 24. LBB Vidzemes nodaļas saiets.