Aizvadīts bērniem un jauniešiem aizraujošu nodarbību bagāts februāris

Februāra noslēgumā Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa atskatās uz paveikto, piedzīvoto un izdzīvoto kopā ar bērniem un jauniešiem ikmēneša nodarbībās, kuru viena no galvenajām tēmām bija izprast un izzināt emocijas.

Pirmsskolas vecuma bērni mācījās atpazīt savas emocijas, dalījās pieredzē un ar dažādiem paņēmieniem praktiski trenējās pārvarēt dusmas. Bērni noskaidroja, kurā dzejolī dzīvo mīļums, kā savas sapiņķerējušas jūtas sakārtoja Krāsu mošķis un pārbaudīja savas zināšanas par emocijām, klausoties Vinnija Pūka grāmatiņu “Izjūtas”. Nodarbību noslēgumā bērni vēroja multfilmu un katrs izgatavoja savu emociju rokassprādzīti.

Jaunākā skolas vecuma bērni ar spēļu palīdzību centās izprast, kā jūtas iespējams izrādīt, attēlot un uzrakstīt grāmatās. Viņi arī pētīja, kā izskatās ziņkārība un viesmīlība. Tāpat arī viņi izmēģināja, kā saviem klases biedriem tikai ar kustību palīdzību attēlot “ziņkārīgo Hariju Poteru” un “dusmīgo Vinniju Pūku”.
Savukārt Jauniešu literatūras lasītavā jauniešiem tika piedāvāta “Lasītrosmes” nodarbība par tēmu “Emocijas un draudzība”. Nodarbības sākumā jaunieši saņēma vārda karti ar emocijas nosaukumu un uzdevumu atrast savu pāri ar pretējo emociju. Jaunieši darbojās pārī, lai veiktu piedāvātos uzdevumus par emocijām un draudzību. Viņiem bija jāprot atšķirt emocijas no rakstura īpašībām, jāizsakās par savām sajūtām konkrētās situācijās, kā arī jāuzraksta uzmundrinoša vēstulīte draugam. Nodarbību noslēgumā klase piedalījās aktivitātē “Labie vārdi vairo prieku”, kuras laikā jaunieši cits citam izteica komplimentu vai īpašu pateicību.