Informācija par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda sniegtajām iespējām

ES Atveseļošanas fonds ir Eiropas Komisijas izveidots finanšu instruments papildus jau
pazīstamajiem ES fondiem, kā atbilde uz Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara Ukrainā
radītajām sekām.
Pērnā gada izskaņā Latvija iesniedza ES Atveseļošanas fonda ietvaros paveiktā
apstiprinājumu un otrā maksājuma pieprasījumu par 335,7 miljoniem eiro. Atveseļošanas
fonda finansējuma investēšanas pirmajā posmā tika sasniegti visi deviņi izvirzītie atskaites
punkti un saņemts maksājums 201 miljona eiro apmērā.
Otrajā posmā turpinās iesākto projektu īstenošana un nākamo projektu uzsākšana, un lielai
daļai projektu jau iespējams novērtēt finansējuma sniegtos ieguvumus, piemēram, tieslietu
sistēmas digitalizēšanā sekmīgi ieviests E-lietas programmas pirmais posms un izveidots
publisks portāls elieta.lv, klimata virzienā Saldus pašvaldībā jau tiek veikti skolēnu
pārvadājumi ar elektroautobusu, kā arī vairāki uzņēmēji ir sekmīgi īstenojuši
energoefektivitātes pasākumus un saņēmuši kapitāla atlaides kredītsaistību dzēšanai.
Nākamajos reformu un investīciju posmos tiks paplašināts dzīvojamais fonds reģionos,
izbūvējot līdz 700 zemu izmaksu īres dzīvokļus, turpināsies valsts un reģionālas nozīmes
autoceļu uzlabošana 210 km garumā, tiks uzcelti deviņi katastrofu pārvaldības un ārkārtas
reaģēšanas centri, kā arī tiks izveidoti industriālie parki katrā no reģioniem ar mērķi attīstīt
uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas reģionos. Kopumā plāna ietvaros līdz
2026.gada izskaņai paredzēts investēt kopumā teju 2 miljardus eiro, un tiešos ieguvumus
izjutīs ikviens.
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas fondu
Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas
Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027.
gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir
atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī
mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas
tautsaimniecībā līdz 2026.gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot
reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats
un enerģētika (tai skaitā RePowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana,
Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.
Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance
facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.
Vairāk: esfondi.lv
Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana
par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā
atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts.
Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.

Infografika

Informācijas avots:

SIA “Komunikācijas aģentūra”, Laura Zaruma, e-pasts: laura.zaruma@ka.lv