Ēnu diena aizvadīta arī Ogres Centrālajā bibliotēkā

4.aprīlī, kad norisinājās Ēnu diena un jaunieši tika aicināti doties ēnot Ēnu devējus klātienē, Ogres Centrālajā bibliotēkā viesojās un bibliotēkas speciālistiem ēnoja Elīza Zvirbule.

Visas dienas garumā Elīza piedalījās bibliotēkas darbos, klausījās bibliotekāru stāstos par darba organizēšanu un vēroja ikdienas dzīvi bibliotēkā. Dienas laikā Elīzai bija iespēja piedalīties plānošanas sapulcē, kārtot plauktos grāmatas, izmēģināja darbu ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE, kā arī piedalīties lasīšanas veicināšanas nodarbībā 5.klases skolēniem “Lasītrosme”.

Aktīvās darba dienas beigās sarunā ar Ogres Centrālās bibliotēkas direktori Jautrīti Mežjāni Elīza dalījās iespaidos par bibliotēkā Ēnu dienā piedzīvoto. Sarunas laikā Elīza atzina, ka iegūtā pieredze vēl vairāk nostiprinājusi pārliecību – bibliotekāra profesija ir interesanta, radoša un dinamiska. Darbs bibliotēkā var būt ļoti dažāds, šeit īsto nodarbošanos var atrast gan pacietīgie, kuriem labāk patīk darīt darbu vienatnē, kā arī radošie komandas spēlētāji.

Ēnu dienas noslēgumā Elīza Zvirbule tikās ar citām Ogres novada ēnām kafejnīcā “Zelta liepa”, lai baudītu pusdienas un uzzinātu stāstu par šo sociālo uzņēmumu un tā nepieciešamību gan tā darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā.

***

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.