E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms: Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekts

E-lietas programma ir tieslietu sistēmas digitalizācija. Tās mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, nodrošinot lietas dalībniekiem informācijas pieejamību E-lietas platformā.

Programmas otrajā posmā turpinās esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu E-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde, tādējādi paplašinot sabiedrībai pieejamo pakalpojumu klāstu portālā elieta.lv. Projektā plānots pilnveidot standartizētu pieeju datu apmaiņai starp E-lietas platformā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināt papildu tehniskos risinājumus, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar e-lietu, kā arī pilnveidot un paplašināt sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāstu.

Projektā paredzēta:

  • tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide;
  • portāla elieta.lv attīstība;
  • Valsts Probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide;
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas (IIS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide;
  • valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR) pilnveide;
  • valsts kompensācijas reģistra (VKR) pilnveide;
  • datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide.

Tieslietu sistēmas digitalizācijas ieguvumi sabiedrībai apskatāmi infografikā ŠEIT.

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas fondu

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026. gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā RePowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.

Vairāk: esfondi.lv 

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.