Aleksis Mierlauks

aleksis-mierlauksAktieris, režisors Aleksis Mierlauks (īst.vārdā Aleksis Frīdfelds ) dzimis 1866.gada 15.aprīlī Ikšķilē. Māte mājkalpotāja. Adoptēts un audzis dārznieka Frīdfelda ģimenē. Pēc audžuvecāku nāves no 13 gadu vecuma strādājis fabrikā. Darbojies dažādās teātra trupās sākumā ar skatuves vārdu Sproģis, pēc tam –Mierlauks. Rīgas Latviešu teātra aktieris un režisors (1890-1908). Viens no latviešu režijas mākslas pamatlicējiem, viņa radošā personība attīstījusies reizē ar latviešu nacionālās dramaturģijas uzplaukumu. Bagātas ierosmes guvis studiju braucienos (Maskavas Dailes t-rī, 1909, Vācijā, 1914, 1930). Jaunā Rīgas teātra aktieris un režisors (1908-15; 1909-11 un 1914-15 arī direktors). Kvalitatīvi jaunu pakāpi latviešu teātrī Mierlauks iezīmējis ar J.Raiņa poētiskās ideju drāmas „Uguns un nakts” iestudējumu (1911). Jaunajā Pēterpils Latviešu teātrī (1915-18) iestudējis galvenokārt latviešu darbus. Pēc atgriešanās Latvijā strādājis Padomju Latvijas Strādnieku teātrī. Nacionālā teātra aktieris un režisors (1919-38; 1919-21 arī direktors). Teātra atklāšanai Aleksis Mierlauks izvēlējies R.Blaumaņa drāmu „Ugunī” (1919). Devis nozīmīgu ieguldījumu latviešu traģēdijas žanra attīstībā, izrādes interpretējot nacionālā un filozofiskā skatījumā. Kinolomas filmās „Es karā aiziedams” (1920), „Par tēvzemi” (1928), „Kaugurieši” (1941).
Aleksis Mierlauks miris 1943.gada 19.aprīlī Rīgā, apbedīts Meža kapos.

Teātris un kino biogrāfijās. 2.[sēj.]. Rīga : Pils, 2002. 388.-391.lpp. ;
Foto no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja materiāliem. Aleksis Mierlauks. [1930. gadi], Rīga. Fotogrāfs: Lūcija Kreicberga

Aleksis Mierlauks OCB novadpētniecības datu bāzē
Aleksis Mierlauks OCB elektroniskajā katalogā