Valdis Dišlers

valdis-dislersGleznotājs Valdis Dišlers dzimis 1922.gada 13.aprīlī Rīgā grāmatveža ģimenē. Mācījies 16.pamatskolā (1929-1936), Rīgas Valsts tehnikuma Mehānikas nodaļā (1936-43). Beidzis Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (1950); diplomdarbs – „Ķeguma spēkstacijas atjaunošana” (vad. Ģ.Eliass) un Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta aspirantūru (1953). Strādājis kombinātā „Māksla” (1946-53)
LVMA docētājs (1953-65), Zīmēšanas katedras vadītājs (1965-76), LVMA rektors (1976-86). Profesora grāds (1973).
Gleznojis dekoratīvas un monumentālas figuratīvas kompozīcijas, portretus. Darbi eksponēti daudzās vietēja un starptautiska mēroga izstādēs sākot ar 1950. gadu. Izstrādājis zīmētmācīšanas metodikas materiālus, publicējis rakstus par mākslu. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1957. gada. Latvijas Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts (1999). Sieva Dagmāra (1923-2011) – gleznotāja, meita Inga – māksliniece, LMA docētāja. Kopš 1957. gada ģimene vasaras pavadījusi Ikšķilē, mākslinieka rokām būvētajā mājā Miera ielā. Miris 2011.gada 31.decembrī.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1.[sēj.]. A-Kal. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995. 122.-123.lpp. ;
www.ikskile.com

Valdis Dišlers OCB novadpētniecības datu bāzē
Valdis Dišlers OCB elektroniskajā katalogā