Augusts Lēbers

Vācbaltiešu jurists un valsts sabiedriskais darbinieks Augusts Lēbers (Loeber) dzimis 1865.gada 7.oktobrī Rīgā Jenijas, dzimušas Kuncendorfas, un tirgotāja Teodora Lēbera ģimenē. Beidzis Tērbatas universitātes Juridisko fakultāti (1888). Dr. jur. (1889). Papildinājies Francijā un Lielbritānijā (1889-90). 1892-96 zvērināta advokāta palīgs, 1896-1918 zvērināts advokāts Rīgā. 1905-07 strādājis par skolotāju Rīgas jūrskolā. 1912-14 RPI docētājs. 1919-35 LU docētājs, 1919 Tautsaimniecības un tiesību fakultātes dekāns; profesors (1931). 1922-27 arī Latvijas Tautas universitātes lektors. 1928-31 Herdera institūta docētājs. 1918-38 Latvijas Senāta senators, 1933-34 arī Civilās kasācijas departamenta priekšsēdētājs, 1938-39 goda tiesnesis. LR Civillikuma izstrādāšanas komisijas loceklis (1933-37) un šā likuma līdzautors. Latvijas Tiesnešu biedrības valdes loceklis (1929-39). Vācu juristu biedrības valdes loceklis (1927-34). Latvijas Ugunsapbedīšanas biedrības priekšsēdētājs (1925-38). Latvijas Vēža apkarošanas biedrības padomes priekšsēdētājs (1935-36). 1898.gadā A.Lēbers iegādājies zemes gabalu Ogrē, Poruka ielā 3, un 40 gadu garumā Ogre ģimenei bijusi iemīļota atpūtas vieta. 1939. gadā ar ģimeni izceļojis uz nacistiskās Vācijas okupēto Poznaņu. 1945.gadā pārcēlies uz Šlēsvigu-Holšteinu Vācijā. LU goda doktors. Latvijas Aerokluba mūža biedrs (1930). Vācu eveņģēl. jaunekļu biedrības goda biedrs (1938). Apbalvots ar TZO (III šķ., 1926; II šķ., 1935). Latvijas KF godalga (1928). 1993.gadā Latvijā nodibināts Augusta Lēbera fonds. 1992.gadā atklāta piemiņas plāksne pie A.Lēberam piederējušā nama Rīgā, Hospitāļu ielā 22. 2000.gadā pie Rīgas krematorija ieejas atklāta piemiņas plāksne Augustam Lēberam kā ugunsapbedīšanas pamatlicējam Latvijā. Dēls – jurists, politologs, vēsturnieks Dītrihs Andrejs Lēbers (1923-2004).
Augusts Lēbers miris 1948.gada 14.februārī Marnē, Vācijā.

Latvijas Enciklopēdija. 4.sēj. Latv-Roja. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2007. 69.-70.lpp. ;
Priedīte, Magda. Senators. Zvaigzne, Nr.9/10, 1991, [26.]-27.lpp. ;
Ogre: rakstu un atmiņu krājums. – Rīga : LU žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds, 2002. ;
Foto: http://www.juristavards.lv/doc/267179-augusts-lebers-latvijas-civiltiesibam-veltits-vacbaltu-jurista-muzs/

Augusts Lēbers OCB novadpētniecības datu bāzē
Augusts Lēbers OCB elektroniskajā katalogā