Inta Putniņa-Cīrule

Ādas apdares māksliniece Inta Putniņa (prec. Inta Cīrule) dzimusi 1956.gada 11.oktobrī Ķeipenē. Beigusi Rīgas 5.poligrāfijas mākslas vidusskolu (1976), iegūstot mākslinieciskās apdares grāmatsējēja specialitāti. 1976-80 strādājusi šajā skolā, veicot unikālus pasūtījuma darbus. Beigusi Igaunijas Mākslas institūtu Tallinā (1985); diplomdarbs – ādā iesietu eposu un pasaku grāmatas. Izstādēs piedalās kopš 1977.gada. Darbi eksponēti republikāniskajās, Baltijas republiku, bijušās PSRS mākslas izstādēs, kā arī ārzemēs; personālizstāde Rīgā (1991, kopā ar B.Aunu un I Grīnbergu). Mākslinieku Savienības biedre kopš 1987.gada. Apbalvota ar Igaunijas Mākslinieku Savienības 2.prēmiju Baltijas republiku grāmatu iesējumu izstādē Tallinā (1987). No 1998.gada strādā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā kā mākslas pedagoģe.

Sturme, B. Putniņa, Inta. No: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 2.[sēj.]. Kal-Rum.  Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1996. 203.-204.lpp. ;
http://www.makslinieki.lv/profile/Inta-Putni%C5%86a-C%C4%ABrule/ ;
http://mmms.lv/makslas-nodala/

 Inta Putniņa-Cīrule OCB novadpētniecības datu bāzē