Jānis PlaudisRakstnieks, dzejnieks Jānis Plaudis dzimis 1903.gada 28.oktobrī Lutriņu pagasta Veģos pusgraudnieka ģimenē. Vēlāk ģimene pārcēlusies uz Gaiķu pagastu. Mācījies Gaiķu skolā (1912-14). 1.pasaules kara laikā strādājis lauku darbus. Beidzis Tukuma pilsētas ģimnāziju (1924). Studējis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē (1924-32), līdzekļus studijām pelnījis, strādājot par rēķinvedi Dzelzceļu virsvaldē (1925-29) un koku šķirotāju.
Pirmā publikācija – dzejolis „Nākat pie manis visi…” laikrakstā „Sociāldemokrāts” (1924.15.X). Jāņa Plauža pirmais dzejoļu krājums „Fatamorgāna” izdots 1928.gadā, 1930.gadā – „Panama galvā”. Agrīnajai dzejai raksturīgi stihiski protesta un sociālas romantikas motīvi. Šajā laikā Plaudis darbojās jauno rakstnieku grupā „Trauksme”, bija žurnāla „Trauksme” redaktors. 1930.-34.gadā strādājis par sekretāru žurnālā „Domas”. Šajos izdevumos publicēti vairāki viņa darbi, arī romāns „Ložmetēju rota” (1934), kurā satīriskā formā attēlota Latvijas armijas ikdiena. Jāņa Plauža labākais, mākslinieciski augstvērtīgākais prozas darbs ir romāns „Ģimnāzisti” (1935), kur tēlota skolēnu dzīve provinces ģimnāzijā īsi pēc 1.pasaules kara. Kara notikumi Kurzemē atainoti romānā „Ieslēgtie” (1939); 1936.gadā izdotais biogrāfiskais romāns “Ziemeļnieks” veltīts dzejnieka J.Ziemeļnieka piemiņai. J.Plauža labākais dzejoļu krājums ir „Putnu ceļš” (1939), kur filozofisku atziņu lirika izteikta neparasti daudzveidīgās dzejas formās. Aprakstu krājumā „Amerikas brīnumi” (1940) atainots J.Plauža ceļojums ar kuģi uz ASV un Kanādu 1939.gadā. No 1937.gada strādājis žurnāla „Atpūta ” redakcijā, 1940.-41.gadā bija „Atpūtas” tehniskais, vēlāk atbildīgais sekretārs. Tulkojis krievu autoru dzeju, arī V.Majakovska poēmu „V.I.Ļeņins” (1941). Vācu okupācijas laikā sarakstījis romānu „Sila runcis” (1989). 1944.-45.gadā Jānis Plaudis dzīvoja dzimtajā pusē un strādāja Lutriņu pagasta pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. No 1946.-52.gadam strādājis žurnālos „Bērnība” un „Karogs” (1952), kā arī pedagoģisko darbu LVU, Rīgas skolotāju un Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā. 1948.gadā izdots J.Plauža dzejoļu krājums „Laika lielums”, kas sarakstīts, ievērojot sava laika ideoloģijas prasības. Šajā laikā viņš tulkojis no krievu valodas N.Gogoļa, A.Puškina u.c. autoru darbus, sarakstījis vairākus apcerējumus par dzejas teorijas jautājumiem.
Rakstnieku Savienības biedrs (1940). Pseidonīmi: Homo, Ints Kursenieks. Izdoti Jāņa Plauža raksti 4 sējumos (1964-66). Bijis precējies ar pedagoga Indriķa Rītiņa meitu Ainu, dēls rakstnieks Egils Plaudis, meita Baiba Plaude. Ģimene vasaras pavadījusi mājā „Rītiņos”(Lejas ielā 35) Ikšķilē, kur 11 gadus (no 1973. līdz 1984.gadam) pastāvējis Jāņa Plauža muzejs.
Jānis Plaudis miris 1952.gada 31.decembrī Rīgā, apbedīts Raiņa kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 248.-249.lpp.
Foto: http://www.acadlib.lu.lv/site/PVP/0000000948.htm [1930. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms.

Jānis Plaudis OCB novadpētniecības datu bāzē
Jānis Plaudis OCB elektroniskajā katalogā