lauma-sikaGleznotāja, pedagoģe Lauma Laimdota Sīka dzimusi 1962.gada 3.maijā Ogrē. Tēvs – mūzikas skolotājs, māte Zinaīda Sīka – bibliotekāre, rotkaļu amata meistare. L.Sīka beigusi JRRMV (1980), LVMA Stājglezniecības nodaļu (1986, ar izcilību); diplomdarbs – triptihs „Lauku ļaudis” (vad. I.Vecozols). Papildinājusies PSRS MA Glezniecības meistardarbnīcā pie E.Kalniņa un B.Bērziņa (1987-90). Ieguvusi mākslas maģistres grādu par darbu „Lazējumi glezniecībā” (1993, vad. R.Bēms). Studējusi mākslas, arhitektūras vēsturi un filozofiju Centrāleiropas universitātē Prāgā (1993), LU Ped. Zinātņu doktorantūrā (1995-99), izdevējdarbību Oxford Brookes University Londonā (1996-97). Strādājusi kā asistente un lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Tēlotājas mākslas katedrā (1986-98) un Komunikāciju un žurnālistikas katedrā (kopš 1997).
Direktora vietniece un skolotāja Ogres amatn. vsk. (1992 – 1999)
Izstādēs piedalās kopš 1981.gada. Bijušas personālizstādes Rīgā un Vīnē. Pievērsusies Bībeles reminiscencēm, mūzikas tēmai. Glezniecībā izmantojusi galvenokārt eļļas, arī akrila, akvareļa tehnikas.
Veidojusi elektroniskos izdevumus. Publicējusies izdevumos „Sakaru Pasaule”, „Datorpasaule”, „Datoravīze”. Strādājusi par Eiropas integrācijas un starptautiskās palīdzības programmu koordinācijas departamenta direktori (2002–2005) , kā arī Izglītības un zinātnes ministrijā par Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktora vietnieci (1999–2002).

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 3.[sēj.]. R-V. Rīga : Preses nams, 2000. 41.lpp.
http://www.napd.lu.lv/konference/programma/sika/


Lauma Sīka OCB novadpētniecības datu bāzē