Rasma ZaķeGrafiķe Rasma Zaķe dzimusi 1932.gada 23.februārī Ogrē Zaķu ielā, vēlāk ģimene pārcēlusies uz namu Meža prospektā. Ģimenē pieci bērni: divi brāļi un trīs māsas. Tēvs – ūdenslīdējs Ķeguma HES-ā, māte – mājsaimniece. Skolas gadi aizvadīti Ogres 1.vidusskolā, mācījusies mākslas studijās pie E.Jurķeļa un N.Petraškeviča (1953-60).
Beigusi LVMA Grafikas nodaļu (1966); diplomdarbs – plakātu sērija par atpūtas iespējām Latvijā (vadītājs Maigonis Osis). Izstādēs piedalās kopš 1964.gada. Darbi eksponēti gan PSRS, gan ārzemēs. Personālizstādes Ogrē (1976, 1982, 1987, 1992, 1997).
Mākslinieku Savienības biedre kopš 1970.gada.
Māksliniece 25 gadus strādājusi Dekoratīvās Mākslas kombinātā, darinot vizuālo noformējumu fabrikas „Uzvara” produkcijai, zīmējumus skaņu plašu „Melodija” apvākiem, kalendārus un bloknota vākus uzņēmumam „Latvijas papīrs”. Strādājusi stājgrafikas, lietišķās grafikas un plakātu nozarē. Daiļradē pievērsusies melnbaltā un krāsainā linogriezuma tehnikai. Nozīmīga viņas daiļrades joma – plakāts, tajā dominē dabas, vēstures un lauku dzīves tēma. Kompozīcijās izmantoti tautas dziesmu motīvi. Rasmas Zaķes plakāti līdzās citu ievērojamu Latvijas plakātu meistaru darbiem bija skatāmi arī izstādē „Publiskie spoguļi” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls” 2004.gadā.
Darinājusi ilustrācijas daudzām grāmatām, strādājusi arī akvareļglezniecībā pasteļtehnikā. Piecus gadus strādājusi Ogres Vēstures un mākslas muzejā, kur ar bērniem veidojusi mākslas projektus.
2004.gada novembrī māksliniecei Rasmai Zaķei piešķirts Ogres Goda pilsoņa nosaukums.
Brālis Juris Zaķis – fizikas zinātņu doktors, profesors, bijušais LU rektors. Brāļadēls Guntars Zaķis – mākslas zinātnieks, pedagogs.
Rasma Zaķe mirusi 2008.gada 24.augustā Ogrē.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 4.[sēj.] V-Ž. Papildinājumi A-U. Rīga : Preses nams, 2003. 93.lpp. ;
http://www.ogresnovads.lv/lat/par_ogres_novadu/ogres_goda_pilsoni/ogres_goda_pilsoni_/?doc=4303
Ogrēnietis, Nr.16, 2008, 26.aug. ;
Foto: www.ogrenet.lv

Rasma Zaķe OCB novadpētniecības datu bāzē
Rasma Zaķe OCB elektroniskajā katalogā