Teodors Spuriņš

Ogres pamatskolas skolotājs Teodors Oto Eižens Spuriņš dzimis 1898.gada 26.maijā Kuldīgas apriņķa Vilgāles pagasta skolotāja ģimenē. Izglītību ieguvis Cēsu Augstākajā tautskolā, pēc tam 1916.gada rudenī iestājies Cēsu Augstākās tautskolas pedagoģiskajos kursos. Pirmā pasaules kara dēļ Cēsīs viņam izdevās pabeigt tikai pirmo kursu. Savukārt otro kursu pabeidzis Krievijā, Staraja Rusā pie evakuētās Kandavas Augstākās tautskolas. Pēc atgriešanās Latvijā 1919.gadā sācis skolotāja gaitas. Pirmā darba vieta bija Asaru pagasta pamatskola, kur Spuriņš nostrādāja vienu gadu. 1920.gadā ievēlēts par Cīravas pagasta 2.pakāpes pamatskolas skolotāju. Minēto skolu apvienoja ar Dzērves skolu, un tā kļuva par Dzērves-Cīravas apvienoto 2. pakāpes pamatskolu. Tajā T.Spuriņš nostrādāja līdz 1922.gadam. Vēlēdamies papildināt izglītību, pārcēlies tuvāk Liepājai, 1922.gada oktobrī sācis strādāt par Grobiņas pagasta 1.pakāpes pamatskolotāju un pārzini.

1923.gada vasarā Ogres pamatskola, netikdama galā ar skolas pārziņa Salmiņa neapmierinošo darbu (skolēnu vājās sekmes, disciplīnas neievērošana, pastāvīgas nesaskaņas ar miesta valdi, nelikumīgas darbības ar skolas līdzekļiem u.c.), sāka meklēt jaunus skolotājus. Kā viens no kandidātiem pieteicies arī T.Spuriņš. 1923.gada septembrī Ogres miesta dome viņu apstiprina par Ogres pamatskolas skolotāju un skolas pārzini.

Pēc darba gaitu sākšanas Ogrē T.Spuriņš aktīvi darbojies arī miesta, vēlāk pilsētas sabiedriskajā dzīvē. 1923.-1937.gadā T.Spuriņš vadīja Ogres Kultūras veicināšanas biedrības kori. Pēc viņa ierosinājuma 1924.gadā sarīkoti pirmie Ogres novada dziesmu svētki, kuros piedalās 12 kori ar 500 dziedātājiem. Koris T.Spuriņa vadībā piedalījies Daugavmalas rajona dziesmu svētkos Skrīveros un Krustpilī. 1928.gada 2. jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā T.Spuriņš piedalījās ar 57 dziedātājiem. 1934.gadā Ogres koris ar diriģentu T.Spuriņu piedalījās uzvedumā “Atdzimšanas dziesma” Rīgā ar 40 dziedātājiem, kā arī veselas piecas reizes ev. lut. baznīcā, kur pirmajos darbības gados aizvietoja baznīcas kori, piedalījies arī neskaitāmās Ogres brīvdabas izrādēs un koncertos.

1926.gadā T.Spuriņš kopā ar skolas pārzini Jāni Putniņu nodibināja Brāļu kapu komitejas Ogres nodaļu. Abi skolotāji organizēja Ogres apkārtnē apglabāto Pirmā pasaules kara karavīru mirstīgo atlieku pārbedīšanu Ogres Brāļu kapos. Kapu iesvētīšana notika 1927.gada 13.novembrī. Par ilggadēju darbību Brāļu kapu komitejā T.Spuriņš apbalvots ar Atzinības krusta II pakāpes goda zīmi. Darbojies arī Ogres pilsētas aizsargu nodaļā.

1928.gada pavasarī T.Spuriņš izveidoja Ogres pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumiem, bet 1929.gadā vadīja Ogres pilsētas valdes un Sprēstiņu-Ogres palīdzības biedrības apvienoto bibliotēku ar 2300 sējumiem.

20.gs. 20.-30.gados T.Spuriņš aktīvi strādāja pie folkloras krātuves materiālu vākšanas, apkopojot teikas, vēsturisku datus par senajiem pilskalniem un citām vēsturiskām vietām. 1940.gadā T.Spuriņu apstiprināja par Ogres pilsētas pagaidu izpildu komitejas priekšsēdētāja K.Ceriņa vietnieku. Pēc Otrā pasaules kara T.Spuriņš strādājis Rīgas pilsētas 29.pamatskolā, bijis Rīgas apgabala vēlēšanu komisijas loceklis.

Čakls sabiedrisks darbinieks : Nr.9 (1930.05.02) : Jaunatnes Vadonis
Teksts un foto: Ogres novada personības : Jumava, 2020 , 318.-[321.]lpp.

Teodors Spuriņš OCB novadpētniecības datu bāzē