DVIT kopprojekta prezentācija

23.aprīlī Ogres CB notika reģionālā DVIT kopprojekta prezentācija. Kopprojektu ogrēniešiem prezentēja Ogres CB direktores vietniece Jautrīte Mežjāne. 

1999.gada pavasarī ar SFL finansiālu atbalstu savu darbību uzsāka 3 Latvijas rajonu bibliotēku kopprojekts – “Daugavas vienotais informācijas tīkls” starp Ogres, Aizkraukles un Jēkabpils rajoniem. Projekts veicināja šo bibliotēku ciešāku sadarbību, informācijas apmaiņu, iespēju iepazīties ar reģiona aktualitātēm, kā arī skatīt elektronisko katalogu, pašvaldību dokumentu, novadpētniecības un skolēnu radošo darbu datu bāzes.

Kā loģisks turpinājums 2000.gadā radās projekta turpinājums “Daugavas vienotais informācijas tīkls ceļā uz modernas informācijas vides un informācijas sabiedrības veidošanu”, kuru finansiāli atbalstīja OSI Network Library programm – Atvērtā sabiedrības institūta Budapeštā reģionālā bibliotēku programma, kas darbojas Eiropas un Āzijas valstīs un kuru finansē Dž. Soross. 

Projekta 2. posmā tika apmācīti bibliotekāri un bibliotēku lietotāji darbam ar izveidotajām un regulāri papildinātajām datu bāzēm, kas ļauj pilnvērtīgāk un intensīvāk izmantot datu bāzēs esošo informāciju.

Projekta realizēšanas gaitā esam piedalījušies Sorosa fonda rīkotajos darba semināros: Rīgā, Slovēnijā – Ļubļanā un Ungārijā – Kečkemet pilsētā, kā arī vienam projekta dalībniekam bija iespēja 2 mēnešus stažēties Centrālajā Berlīnes pilsētas un federālās zemes bibliotēkā. Visi projekta dalībnieki ir papildinājuši savas zināšanas dažādos kursos. Tātad, pateicoties SF atbalstam, sākot ar 1999.gadu, savu bibliotēku lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem piedāvājam izmantot šādas datu bāzes:
* elektroniskais kopkatalogs;
* novads un skolēnu radošie darbi (ar pilntekstiem);
* pašvaldību dokumenti (ar pilntekstiem),

Mūs var atrast Internetā: www.dvit.lv 
Projekta realizētāji:
Jēkabpils Galvenā bibliotēka: Zinaīda Rabša (projekta vadītāja);
Jēkabpils Valsts ģimnāzija: Guntis Zariņš;
Aizkraukles pilsētas bibliotēka: Alda Paura;
Ogres Centrālā bibliotēka: Jautrīte Mežjāne.