Noslēdzas petterapijas nodarbības

Augusts Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā paskrējis petterapijas zīmē. Gan projekta “Ķepa uz grāmatas” dalībnieki, gan bibliotēkas darbinieki ar smaidu un pozitīvām emocijām atceras kopā piedzīvoto un iepazīto.
Noslēdzošajā nodarbībā ar petterapijas dalībnieku labajiem vārdiem, ziediem, noderīgu literatūru un suņu kārumiem tika sveikta petterapeite Solvita Dreimane un sunīte Deizija.
2023. gada nodarbību dalībnieki piemiņai saņēma fotorāmīti ar terapijā iesaistītajiem dzīvniekiem, Gunāra Platpīra grāmatu “Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaku “Milži”” un Ogresgala bibliotekāres izšūtas grāmatzīmes.
Noslēgumā bērni našķējās ar bibliotēkas sarūpēto cienastu un lasīja atziņas par dzīvniekiem un skolu.
Lepojamies, ka ar Ogres novada pašvaldības atbalstu jau ceturto vasaru varējām bērniem piedāvāt kvalitatīvas nodarbības, kas izglīto, nostiprina jau esošās zināšanas, attīsta un iedrošina, palīdz veidot komunikāciju un atklāt sevī jaunas prasmes. Kā atzīst bērnu vecāki, nodarbības cēlušas bērnu pašvērtējumu, attīstījušas vārdu krājumu, paplašinājušas bērnu redzesloku, vairojušas drosmi un patstāvību, kā arī līdzcietību un sniegušas lielāku sapratni par dzīvnieku valsti.