Pieredzes brauciens uz Somiju

No 20. līdz 22.jūlijam bibliotekāres no mūsu rajona deviņām pašvaldību bibliotēkām devās pieredzes braucienā, kurā iepazinās ar kolēģu pieredzi Somijā un Zviedrijā. Apmeklējām divas publiskās bibliotēkas Helsinkos un Zviedrijas Karalisko bibliotēku Stokholmā, kā arī muzejus un ievērojamas kultūrvēsturiskas vietas. Uzkrājušas noderīgas atziņas ikdienas darbam un bagātas pozitīviem iespaidiem, bibliotekāres gatavojas jaunajai darba sezonai. Braucienu finansiāli atbalstīja vietējās pašvaldības un rajona padome.

Leave a Comment