Deputāti atbalsta bibliotēkas siltināšanas projektu

25. februārī notika Ogres novada domes ārkārtas sēde, kurā deputāti lēma par Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) pieteikšanu KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas projektu konkursam.

 

 

 Jau informējām, ka domes sēdē 20. februārī deputāti skatīja jautājumu par OCB ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, kurš tiek izstrādāts ar mērķi veikt energoefektivitātes pasākumus esošajā bibliotēkas ēkā, pretendējot uz finansējumu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas.

Tā kā no rekonstrukcijas projekta plānotajām izmaksām 793 908.38 EUR apjomā lielāko daļu plānots segt no pašvaldības līdzfinansējuma, domes deputātu viedokļi par projekta lietderību un izmaksām dalījās, un projekts 20. februāra domes sēdē netika apstiprināts.

Tomēr deputāti nolēma kopā ar pašvaldības Attīstības nodaļu un projektētājiem iepazīties tuvāk ar bibliotēkas stāvokli, rekonstrukcijas plāniem un projekta izmaksām.

21. februārī Ogres novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti tikās Ogres Centrālajā bibliotēkā (par to var lasīt šeit). Tikšanās noslēgumā deputāti vienojās par bibliotēkas projekta pieteikuma iesniegšanu KPFI atklātā projektu konkursā atkārtoti lemt ārkārtas sēdē 25. februārī.

 
Ārkārtas sēdē deputāte Ilga Vecziediņa vēlējās noskaidrot, kāds ir projekta izpildes termiņš. Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ilze Staģīte norādīja, ka tas ir 2015.gada 31. janvāris, līdz ar to darbi bibliotēkā būtu jāuzsāk šī gada vasarā. Tāpat deputāte vēlējās noskaidrot, kas skaitās projekta neattiecināmās izmaksas. I.Staģīte atbildēja, ka tās ir visas tās izmaksas, kas nevar ietekmēt vai uzlabot ēkas energoefektivitāti – konstrukciju stiprināšana un vides pieejamības pasākumi, tādi kā lifta izbūve un pandusu pārbūve, turklāt, lai sakārtotu apkures sistēmu, jāveic grīdu un starpsienu nojaukšana un atjaunošana, kas skar arī elektroapgādes sistēmu, arī šo darbu veikšana ir neattiecināmo izmaksu sarakstā. Projektā paredzēts izbūvēt ūdens kanalizācijas tīklus un ugunsdrošības trauksmes apziņošanas sistēmu, kas arī attiecas uz neattiecināmām izmaksām.

Deputāts Artūrs Mangulis pauda viedokli, ka projekta izmaksas ir pārāk lielas un ieteica būvēt trešo stāvu Ogres mūzikas skolai, lai skolas pirmajā stāvā, kamēr bibliotēkai uzbūvēs jaunu ēku, varētu izvietot bibliotēku.

 
Deputāte Ineta Tamane interesējās par to, kurā brīdī radies šis projekts, un atzina, ka vizīte bibliotēkā bijusi ļoti noderīga. „Ir skaidrs, ka bibliotēkas ēka ir jāglābj, tomēr ar šādu deputātu vizīti bibliotēkā projekta izstādi vajadzēja uzsākt. Man ir pārliecība, ka Ogrē vajag atbilstošu bibliotēku. Diemžēl šajās dienās parēķināju – tie jaunieši, kuriem pēc 15 gadiem būs jāatmaksā bibliotēkas rekonstrukcijai ņemtais kredīts, vai viņi ar šo rezultātu būs apmierināti. Šis rezultāts mani nepārliecina,” viedokli pauda I.Tamane.

 
Centrālās bibliotēkas vadītāja Maruta Jēkabsone skaidroja, ka ēkas tehniskais stāvoklis uztraucis jau sen, tā uzlabošanai meklētas dažādas valsts investīciju iespējas jau 2008. gadā, tomēr tas nav izdevies. 2013. gada vasarā ēku apsekojuši pašvaldības speciālisti, secināts, ka ēkai ir būtiski bojājumi un ir jārīkojas, jo tehniskais stāvoklis tikai pasliktinās. „Tika apsekots ēkas tehniskais stāvoklis, tika veikts arī ēkas energoefektivitātes audits. Šie dokumenti apliecina, ka ir kaut kas jādara, lai ēkas stāvokli uzlabotu,” skaidro M.Jēkabsone. Pagājušā gada nogalē bibliotēkas vadītāja vērsusies pašvaldībā ar lūgumu iekļaut iestādes budžetā līdzekļus apkures sistēmas remontdarbiem, tomēr Attīstības nodaļa ieteica ar plašāku projektu startēt KPFI projektu konkursā, sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija.

 
I.Staģīte norādīja, ka šobrīd pašvaldībai nav informācijas, vai KPFI projektu konkursu kārtas tiks izsludinātas atkārtoti.

 
Uz I.Vecziediņas jautājumu par to, vai pašvaldības budžetā ir jau iestrādāta nauda šī kredīta atmaksai, priekšsēdētājs E.Bartkevičs skaidroja, ka šim projektam, kā zināms, ir iespēja saņemt kredītu, tomēr par kredītresursa apmēru būs jālemj tikai tad, kad būs noslēdzies iepirkums un zināmas reālās projekta izmaksas.

Arī deputāts Egils Helmanis pauda šaubas, vai ieguldītie līdzekļi sniegs gaidīto rezultātu, jo bibliotēka neiegūs mūsdienu prasībām atbilstošu veidolu un kvalitāti.

Turpretī deputāts Māris Legzdiņš uzskata, ka ir nepieciešama neatkarīga organizācija, kas aprēķinātu projekta izmaksas, jo tās varētu būt daudz zemākas.

 
Deputāts Egīls Dzelzītis aicināja neatteikt siltināšanas projektu, jo centrā esošās ēkas ir pilsētas seja, kas ir jāuztur vizuāli pievilcīgā stāvoklī. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, piekrītot E. Dzelzīša teiktajam, aicināja deputātus akceptēt kredīta ņemšanu, jo pašvaldībai ir izdevīgi nosacījumi. Priekšsēdētāja vietniece norādīja, ka pašvaldībai ir ļoti daudz vajadzīgu un budžeta sastādīšanas procesā daudziem nācies atteikt, un piebilda, ka bibliotēkas rekonstrukcijas projektam iepirkums vēl tikai notiks, līdz ar to pastāv iespēja, ka šī projekta izmaksas tomēr būs zemākas.

Diskusiju noslēgumā, veicot balsošanu, deputāti tomēr ar 9 balsīm „par”, 1 „pret” un 5 „atturoties” (A.Mangulis balsojumā nepiedalījās, A.Ceplītis sēdi neapmeklēja), nolēma atbalstīt OCB pieteikšanu KPFI projektu konkursam. Projekta iesniegšanas beigu termiņš ir 28.februāris.

 

Jāpiebilst, ka bibliotēkas ēkas renovācija ir iekļauta Attīstības programmā 2011. līdz 2017. gadam. Ja pašvaldība nepiedalās KPFI naudas piesaistē, tad daļa no projekta, lai nodrošinātu ēkas funkcionalitāti, būtu jārealizē, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, un šajā gadījumā nebūtu iespējams piesaistīt kredītlīdzekļus.

 

www.ogresnovads.lv

Leave a Comment