Bibliotēkas lietotāju aptauja

Ar mērķi izvērtēt līdz šim paveikto un uzlabot bibliotēkas darbu, pakalpojumus un nodrošinājuma pieejamību, bibliotēkā tiek veikta lietotāju aptauja. Bez jautājumiem par bibliotēkas apmeklēšanu, pakalpojumu un iespēju izmantošanu aptaujā iekļauti arī vairāki jautājumi par bibliotēkas ēku un telpām. Šo jautājumu mērķis ir apkopot bibliotēkas lietotāju viedokli par esošajām bibliotēkās telpām un iespējām tās uzlabot, lai kopīgi padarītu mūsu bibliotēku par vēl labāku vietu, kur pavadīt laiku.

Mēs lūdzam ikvienu piedalīties bibliotēkas darbiniekiem un lietotājiem svarīgu jautājumu risināšanā un izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu!

 

Pieaugušie bibliotēkas lietotāji aptaujas anketu var aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formā. Anketu papīra formā iespējams saņemt un aizpildīt Pieaugušo abonementā un lasītavā. Aizpildīšanai elektroniskā formā lūdzam izmantot šo saiti: Aptaujas anketa.

 

Bērnu nodaļas lietotāji aptaujas anketu var saņemt un aizpildīt Bērnu nodaļā – gan abonementā, gan lasītavā.

 

Jau iepriekš paldies par anketas aizpildīšanai veltīto laiku!

Leave a Comment