Pirmā tikšanās ar stāstniekiem

16.augustā Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās pasākumu cikla “Ogrēnieši stāsta” pirmais stāstu vakars.

Pasākumu cikla pirmā stāstu vakara tēma – kultūra Ogres pilsētā un novadā. Tajā pi

edalījās un ar atmiņu stāstiem par notikumiem savā dzīvē un vietējā apkaimē kultūras jomā dalījās bijušā Ogres rajona Kultūras nodaļas vadītāji – Jānis Arvīds Krastiņš, Gunārs Freidenfelds, Rozālija Galvanovska un Velta Pētersone.

Ogres Centrālā bibliotēka jau informēja, ka jūlijā tika uzsākts projekts ar mērķi īstenot pasākumu ciklu “Ogrēnieši stāsta”. Projekta ideja ir papildināt novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā.

Pasākumu ciklu veido atmiņu stāstu vakari, kas norisināsies 2 reizes mēnesī trīs mēnešus pēc kārtas. Pavisam tiks īstenoti 6 atmiņu vakari. Novembrī, kad tiks atzīmēta Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadiena, notiks cikla noslēguma pasākums.

Projekts “Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”” tiek īstenots Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros. Projektu konkursa mērķis ir veicināt organizāciju iniciatīvas kultūras, izglītības un sporta pasākumu un skolēnu nometņu organizēšanā Ogres novada teritorijā.

Attēlā: Velta Pētersone, Rozālija Galvanovska, Jānis Arvīds Krastiņš un Gunārs Freidenfelds
Attēlā: Velta Pētersone, Rozālija Galvanovska, Jānis Arvīds Krastiņš un Gunārs Freidenfelds