“Ogrēnieši stāsta” noslēgums

16.novembra pēcpusdiena Ogres Centrālajā bibliotēkā aizritēja svētku noskaņās. Pasākumu zālē pulcējās Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri ar savām atmiņām un stāstiem par tām, ir devuši savu ieguldījumu, lai papildinātu Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju.

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) rezultātā Ogres Centrālā bibliotēka īstenoja projektu “Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta””. Tā mērķis bija ar sarunu cikla palīdzību savākt, apkopot un radīt pieejamus sabiedrībai Ogres novada iedzīvotāju atmiņu stāstus par Ogres pilsētu un novadu digitālā formātā.

Kopš vasaras beigām tika īstenoti 6 atmiņu vakari par dažādām tēmām. 16.augustā Velta Pētersone, Rozalija Galvanovska, Gunārs Freidenfelds un Jānis Arvīds Krastiņš dalījās savās atmiņās par darbu kultūras jomā un darba gaitās piedzīvoto. 14.septembrī Vitauts Mihalovskis un Georgs Gutpelcs stāstīja par sporta aktivitātēm Ogrē. Atmiņās par mūzikas un mākslas skolu tapšanu un darbu tajās 20.septemberī dalījās Maija Bogdanova, Guntis Pļavnieks, Dimitrijs Grozovs un Pēteris Aulmanis. 26.oktobrī  Ilga Rēdmane, Nora Kaimiņa un Aigars Kuzmins kavējās atmiņās par izglītības iestāžu darbu Ogrē un pārmaiņām tajās. 1.novembrī par žurnālistu darba aizkulisēm stāstīja Vineta Briška un Inta Bērziņa. Neizpalika arī stāsti par bibliotēku darbu – 14.novembrī tajos dalījās Aija Pulkstene, Iveta Skrebele un Ruta Iranoviča.

Projekta stāstnieki. No kreisās: Georgs Gutpelcs, Jānis Arvīds Krastiņš, Rozalija Galvanovska, Vineta Briška, Guntis Pļavnieks, Aigars Kuzmins, Nora Kaimiņa. Ilga Rēdmane, Maija Bogdanova un Vitauts Mihalovskis
Projekta stāstnieki. No kreisās: Georgs Gutpelcs, Jānis Arvīds Krastiņš, Rozalija Galvanovska, Vineta Briška, Guntis Pļavnieks, Aigars Kuzmins, Nora Kaimiņa. Ilga Rēdmane, Maija Bogdanova un Vitauts Mihalovskis

16.novembra pēcpusdienā uz projekta noslēguma pasākumu Ogres Centrālajā bibliotēkā pulcējās stāstnieki, projektā iesaistītie bibliotēkas darbinieki un ar tā īstenošanu saistītie speciālisti.  Pasākums iesākās ar klusuma brīdi, pieminot vienu no stāstniekiem – 10.novembrī mūžībā aizgājušo mākslinieku, pedagogu, ilggadējo Ogres Mākslas skolas direktoru un Ogres Goda pilsoni Pēteri Aulmani.

2
Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne pasniedz pateicību par dalību projektā Maijai Bogdanovai

Pateicībā par dalību projektā un dalīšanos savās atmiņās ikviens stāstnieks no Ogres Centrālās bibliotēkas saņēma ziedus un pateicības rakstu. Īpašs paldies tika teikts video operatoriem Kristapam Draveniekam, Artim Supem un Oļegam Visockim, kā arī Ogres pašvaldības pārstāvjiem – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam Nikolajam Sapožņikovam un projekta “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) vadītājai Lindai Danefeldei.

Savāktais novadpētniecības materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā. Tas ir unikāls, jo līdz šim nav realizēta ideja, kad vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti būtu fiksēti audio un video formātā ar mērķi to saglabāt un padarīt pieejamu nākamajām paaudzēm. Iesāktais darbs noteikti būtu jāturpina un novadpētniecības kolekcija jāpapildina ar stāstiem ar plašāku tematisko aptvērumu un lielāku skaitu novada iedzīvotāju iesaisti.

Materiāls ikvienam interesentam pieejams Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.ocb.lv.