Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām

6.decembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām Ogres reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku un literatūras skolotājiem.

Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātēm un LNB Bērnu literatūras centra veidoto lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasīt prieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību “Grāmatu starts” stāstīja LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova. LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Lāsma Badamšina runāja par aktualitātēm lasīšanas veicināšanas programmu publicitātē. Par lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” kolekciju, tās izvēles principiem un rezultātiem stāstīja LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Sarmīte Galsa.

Semināra dalībnieki dzirdēto novērtēja kā ļoti vērtīgu, noderīgu un praksē pielietojumu informāciju un zināšanas. Īpaši atzinīgi tika novērtēts izstrādātais materiāls par medijpratības nodarbību organizēšanu bērniem bibliotēkās.